Министерският съвет одобри Споразумение между Комисията за регулиране на съобщенията на България и Министерството на цифровото управление на Гърция за взаимно включване на техните територии в зоната на обслужване на спътниковите мрежи, съобщи пресцентърът на правителството.

Споразумението ще доведе до разширяване зоната на покритие, увеличение на броя на потребителите на българските спътникови системи и ще осигури условия за навлизане на повече оператори на българския пазар, пише в съобщението.

Аналогични споразумения са сключвани до този момент с Армения и Кипър.