Европейската комисия предложи нови правила и действия за постигане на надежден изкуствен интелект, определени от нейния изпълнителен заместник-председател Маргрете Вестегер като "революционни", съобщи БНР.

Те предвиждат забрана за системите с изкуствен интелект, които са несъмнена заплаха за безопасността, поминъка и правата на хората. Сред тях са и такива, които манипулират човешкото поведение с цел заобикаляне на свободната воля на потребителите.

"Надпреварата в иновациите и високотехнологичното развитие е все по-интензивна, защото този пазар генерира милиарди приходи за държавите и създава милиони нови и високоплатени места. Европейският съюз иска да е част от тази революция и да бъде лидер от тази конкуренция", отбеляза Никола Миладинов - съветник по въпросите на медиите в Представителството на ЕК за България в подкаста за изкуствен интелект на Програма "Хоризонт" - "Черната кутия".

"Важна част от цифровия преход е свързана с изкуствения интелект, който се усъвършенства активно през последните години. Хората обаче трябва да имат превес в решенията и системите с изкуствен интелект да бъдат под наш контрол. Затова и Европейският съюз реши да регулира тази сфера и Регламентът за изкуствения интелект ще бъде гаранция, че европейците ще могат да гласуват доверие на това, което изкуственият интелект може да предложи. В предложения европейски закон Европейската комисия предлага подход с четири нива на риск", обясни Никола Миладинов.