Физици от Оксфорд откриха субатомна частица, която може да преминава от материя към антиматерия и обратно. Според тях, това може да окаже огромно влияние върху начина, по който гледаме на Вселената.

Използвайки Големия адронен колайдер на ЦЕРН, изследователите откриха, че т. нар. мезони - субатомни частици, които имат както кварк, така и антикварк - могат спонтанно да превключват между състояние на частици и античастици. Преди това учените са смятали, че мезоните са просто смесица от материя и антиматерия.

Това, което е насочило изследователите към факта, че мезонът може да бъде както материя, така и антиматерия, е невероятно малката разлика в теглото между материята и антиматерията, които съставляват частицата. Измерването се е случило чрез сблъсъци на протони с помощта на най-големия ускорител на частици.

Сега оксфордските учени проучват действителния процес на преход от едното състояние към другото. Те твърдят, че откритията им вече оспорват общоприетите вярвания за Вселената. Например, според Стандартния модел във физиката, Големият взрив е произвел материя и антиматерия в равни количества. Но експертите знаят, че това не е така и че има много повече видима материя от антиматерия.