Google Assistant вече има нова функция, която му позволява да чете интернет страници на глас. Функцията поддържа 42 езика с превод в реално време, съобщава DigitalTrends.

Командата може да се активира с фразата "Hey Google, read it" или "Hey Google, read this page". Асистентът ще започне да чете на глас съдържанието на отворената в дадения момент страница. Има и възможност за смяна на езика с превод в реално време.

Софтуерът дори ще отбелязва на дисплея думата, която чете в момента. Потребителят може да ускорява или намалява скоростта на четене, както и да се връща назад или да прескача напред в текста. Асистентът ще се опитва да чете с естествен тон и темпо с интонация и ритъм.

Функцията може да се комбинира и с функциите за достъпност, както и да се сменя гласът на четеца. Сайтовете не трябва да правят нищо, за да може Assistant да ги чете, но може да блокират функцията, ако желаят това, чрез специален таг.