През 2003 г. философът от Оксфордския университет Ник Бостром заговори за възможността нашата реалност да е компютърна симулация, измислена от силно напреднала цивилизация.

В своя статия той посочва, че има три твърдения, едно от които трябва да е вярно: цивилизациите обикновено изчезват, преди да развият способността за създаване на симулации на реалността; напредналите цивилизации нямат интерес да създават симулации на реалността; почти със сигурност живеем в компютърна симулация.

Сега астрономът от Колумбийския университет Дейвид Кипинг разгледал тези предложения, известни още като "трилемата на Бостром". Според него, на база на тях има 50% шанс наистина да живеем в такава симулация.

Кипинг е слял първите две предложения в едно с аргумента, че и двете ще доведат до един и същ резултат - да не живеем в симулация. Все пак той посочва, че има 50% вероятност и това да е вярно.

Някои учени вече предполагат, че през следващите няколко десетилетия нашето ноу-хау в областта на информационните технологии ще ни позволи да потвърдим окончателно веднъж завинаги дали живеем в симулация или не. Засега обаче трябва да приемем факта, че просто не знаем.