Интердисциплинарен екип от учени стартира проект с цел комуникация с кашалоти. А тази новина създава усещането, че прословутата сцена от "Търсенето на Немо" може да стане реалност.

Инициативата се нарича Project CETI (Cetacean Translation Initiative). Целта ѝ е да използва изкуствен интелект, за да разбере езика на морските животни. По-конкретно, екипът иска да декодира щракащите звуци, които кашалотите използват, за да общуват помежду си, известни също като "кода".

За да постигнат това, изследователите планират да използват технология за NLP (Natural Language Processing - обработка на естествен език) - направление на изкуствения интелект (AI), което е фокусирано върху обработката на писмен и говорим език. Екипът вече е приложил записи на кода на кашалотите към такъв алгоритъм с обещаващи резултати.

За да бъде проектът успешен обаче, учените ще се нуждаят от огромно количество данни. Ето защо една от първите им задачи ще бъде да съберат 4 милиарда кода от кашалоти. Освен това изследователите ще трябва да поставят всички кодове в контекст. В крайна сметка, думите без контекст нямат никакво значение, а тази им задача ще изисква години изследвания в естествените местообитания на кашалотите.

Ако и когато Project CETI изпълни тази херкулесова задача, ще е налице възможността да бъде разработен езиков модел, който да комуникира с морските животни. А това би могло да промени завинаги начина, по който хората възприемат и взаимодействат с природата.