Изкуствени интелекти на Tencent и Alibaba разбират китайския език по-добре от хората. Данните за това идват от тест, измерващ обработката на естествен език.

Двата съперничещи си модела постигат рекордно високи резултати на тестовете CLUE. Те съдържат набор от задачи, оценящи доколко една машина може да разбере и да отговори на китайски текст подобно на това, което правят хората.

Алгоритмите и досега са имали висок резултат, но никога не са изпреварвали най-високата човешка оценка. Изкуствените интелекти на Tencent и Alibaba променят това и поставят рекорд.

Hunyuan AI на Tencent е първи с резултат от 86,918, следван от AliceMind на Alibaba с резултат от 86,685, според класацията от понеделник на уебсайта на CLUE. Човешкият резултат за разбиране на китайски е от 86,678.

По-рано тази година китайският гигант за търсене в интернет Baidu каза, че неговият бот Du Xiaoxiao е написал есе, което е получило по-висока оценка от тази на кандидат-студенти в общ национален изпит с милиони участници.