Дали изкуственият интелект (AI) е добър или лош по своята същност или всичко зависи от ситуацията? Студентите от Оксфордското бизнес училище Said, които изучават етиката на AI, са се опитали да отговорят на този въпрос, като са организирали дебат с... действителен изкуствен интелект.

"Изкуственият интелект никога няма да бъде етичен", посочва самият той по време на дебата. "Това е инструмент и като всеки инструмент се използва за добро и лошо. Няма такова нещо като добър AI, само добри и лоши хора."

Използваният AI в случая е бил Megatron Transformer на Nvidia, който е обучен чрез повече цифрово писане и съдържание, отколкото човек може да срещне през живота си, четейки цялата Wikipedia, милиони новинарски статии и много други.

Трябва да се отбележи, че много разновидности на изкуствения интелект могат да дадат различни отговори в зависимост от контекста и израза и този дебат не е изключение. Първоначалният отговор на AI по време на дебата е бил, че технологията е неутрална и е просто инструмент, който хората могат да използват за добро или за лошо. Но след това екипът го е помолил да даде и противоположна гледна точка, което е довело до заключението, че изкуственият интелект не е етичен.

Това, че Megatron може да излезе с логични аргументи и от двете страни на дебата, може би просто потвърждава една по-обща идея. А тя е, че технологията може да бъде добра или лоша в зависимост от контекста и че е желателно да мислим дълго и внимателно за последствията, ако ѝ дадем твърде много възможности.