Роботът-компаньон Robo-C на руската компания Promobot най-накрая е придобил способността не само да жестикулира, но и да извършва доста прецизни действия като леко захващане на предмети, наливане на кафе и други движения с ръце.

Според разработчиците, новата версия на Robo-C е способна да изпълнява 12 различни движения. Разработката на допълнителната функционалност отнема четири месеца, като всяка ръка разполага с осем електрически двигателя, които могат да носят до 1 кг. Машината може да вдигне предмет, да посочи или дори да подаде ръка на човек.

"Процесът на предаване на команди към ръката се осъществява с помощта на скриптове. Сценариите се създават с помощта на специален софтуер, с който работят нашите инженери. Възможни са три режима: основно жестикулиране при общуване, движения по команда отвън - можете да помолите робота да направи жест, например да махне с ръка и по команда от инженера по развойна дейност", съобщава Олег Кривокурцев, директор по развойната дейност на компанията.

В бъдеще се планира роботът да се научи да изпълнява по-сложни задачи - да пише на различни езици и дори да рисува. За разработването на краката ще бъдат използвани системи за динамична стабилизация, както и сервозадвижвания и контролери за ръце, които вече се използват в робота. Актуализираната версия на модела е способна да копира човешки емоции да имитира изражения на лицето, да поддържа разговор и да отговаря на въпроси. Беше съобщено, че моделът е способен да показва повече от 600 варианта на човешки лицеви изражения.

Финансирането на проекта е осигурено от Фондацията за далекоизточни високи технологии (ФДВТ), а развойната дейност е извършена както във Владивосток, така и в Перм. Според Руслан Саркисов, генерален директор на фонда, руските сервизни роботи вече са известни по света, а овладяването на нови технологии ще ги направи по-привлекателни на външния пазар.

Разработките имат приложна цел. Роботите вече са намерили търговско приложение: продадени са 19 екземпляра на Robo-C, които работят в министерства, висши учебни заведения и музеи в цялата страна - от Москва до Перм. Според уебсайта на компанията тя е доставила повече от 700 сервизни робота в 43 държави, включвайки продажбите и от другия модел - Promobot V.4.