Автомобилите са едни от най-верните помощници на съвременния човек, донякъде принудително наложени от динамичния, напрегнат и строго рамкиран начин на живот, който водим. Естествено следствие от това е да се появяват все повече и повече коли, движещи се по остарелите и леко амортизирани родни пътища, които по никакъв начин нямат "подготовката" да отговорят на целия този трафик.

Съвсем логично, водачите на автомобили почти ежедневно се оказват в ситуации на ръба на пътно-транспортно произшествие било то поради разбита настилка, технически проблем с превозното средство или пък някой неориентиран участник в движението, който реагира необмислено. Много често подобни ситуации завършват с репатрак, който просто извежда безпомощната ни машина на поправка.

​Каква е ролята на мобилните приложения за пътна помощ и имат ли те място в България?

Ползите от наличието на мобилен ап, който да съдейства в гореописаните апокалиптични сценарии, са редица:

  • Улеснява се достъпа на шофьорите до специализирана и квалифицирана помощ;
  • Спестяват се време и нерви;
  • Улеснява се комуникацията между участващите страни;
  • Дава се възможност на автомобилния водач да се възползва от вече изградена мрежа от автомонтьори, шофьори на извозващи автомобили, административни лица;
  • Подобрява се гъвкавостта при намирането на решение от възникналата ситуация;
  • Избягва се моментно задълбаване в административни подробности като наличие на застраховка и други;
  • Мобилното приложение само по себе си дава минимум една допълнителна алтернатива за извънредна пътна помощ, ако никоя друга не е налична.

В България подобни мобилните апове тепърва навлизат и им предстои да се докажат, но перспективите пред тях са огромни. Най-сериозното предизвикателство, пред което трябва да се изправят, е психологическата бариера пред по-възрастното поколение да се довери напълно на технологиите.

Все пак смятаме, че предимствата на дигитализацията в сферата на пътната помощ ще са толкова явни, че приложенията ще се наложат бързо и хората ще прозрат и ще се възползват охотно от възможностите, които им дават.