ООН бие тревога: светът е ударен от цунами от електронни отпадъци | IT.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018
ООН бие тревога: светът е ударен от цунами от електронни отпадъци
Източник: Vecteezy

ООН бие тревога: светът е ударен от цунами от електронни отпадъци

Милиарди долари са заровени в земята

| Редактор: Кристиан Антонов 2 960

Нов доклад на експерти на ООН разкрива, че темповете на създаване на електронни отпадъци са пет пъти по-високи от отчетеното рециклиране. Така всяка година в земята буквално се заравят милиарди щатски долари, като едновременно с това се увреждат околната среда и здравето на хората. Само 1 % от търсенето на редки елементи се задоволява чрез рециклиране и тази статистика само се влошава.

Според доклад на ITU и UNITAR 62-те милиона тона електронни отпадъци, генерирани през 2022 г., биха могли да запълнят 1,55 милиона 40-тонни камиона. Това количество е достатъчно превозните средства да опашат Земята около екватора, ако се наредят броня до броня. От този документиран обем само 22,3 % от електронните отпадъци се рециклират. Вследствие на това ценни ресурси на стойност 62 млрд. долара са изпратени в земята и на сметищата, което увеличава и рисковете от замърсяване на природната среда.

Анализът показва, че количеството на електронните отпадъци в световен мащаб се увеличава с 2,6 млн. тона всяка година. Това означава, че до 2030 г. годишното производство на отпадъци ще достигне 82 млн. тона, или с 33% повече, отколкото през 2022 година. Всичко това, повтаря ООН, представлява риск за човешкото здраве под формата на токсични вещества и съединения, които могат да увредят човешкия мозък и нервната система като цяло.

Освен това, като се има предвид вече установената практика на рециклиране, експертите твърдят, че без фундаментални промени в тази област делът на рециклираните отпадъци ще намалее. По-специално, от 22,3 % през 2022 г. до 20 % през 2030 година. Това ще се дължи на технологичния напредък, по-високото потребление, ограничените възможности за ремонт, по-краткия жизнен цикъл на продуктите, нарастващата "електронизация" на обществото, недостатъците в дизайна и неадекватната инфраструктура за управление на електронните отпадъци. В доклада се отбелязва, че ако държавите успеят да увеличат процента на събиране и рециклиране на електронните отпадъци до 60 % до 2030 г., ползите, включително чрез свеждане до минимум на рисковете за човешкото здраве, ще надхвърлят разходите с повече от 38 млрд. долара.

Освен това в доклада се посочва, че светът "остава зашеметяващо зависим" от няколко държави по отношение на редкоземните елементи, въпреки уникалните им свойства, които са от решаващо значение за бъдещите технологии, включително производството на възобновяема енергия и електронната мобилност. Експертите на ООН призовават за промяна на подходите към събирането и рециклирането на електронни отпадъци.

ООН бие тревога: светът е ударен от цунами от електронни отпадъци

ООН бие тревога: светът е ударен от цунами от електронни отпадъци

Милиарди долари са заровени в земята

| Редактор : Кристиан Антонов 2 960 Източник: Vecteezy

Нов доклад на експерти на ООН разкрива, че темповете на създаване на електронни отпадъци са пет пъти по-високи от отчетеното рециклиране. Така всяка година в земята буквално се заравят милиарди щатски долари, като едновременно с това се увреждат околната среда и здравето на хората. Само 1 % от търсенето на редки елементи се задоволява чрез рециклиране и тази статистика само се влошава.

Според доклад на ITU и UNITAR 62-те милиона тона електронни отпадъци, генерирани през 2022 г., биха могли да запълнят 1,55 милиона 40-тонни камиона. Това количество е достатъчно превозните средства да опашат Земята около екватора, ако се наредят броня до броня. От този документиран обем само 22,3 % от електронните отпадъци се рециклират. Вследствие на това ценни ресурси на стойност 62 млрд. долара са изпратени в земята и на сметищата, което увеличава и рисковете от замърсяване на природната среда.

Анализът показва, че количеството на електронните отпадъци в световен мащаб се увеличава с 2,6 млн. тона всяка година. Това означава, че до 2030 г. годишното производство на отпадъци ще достигне 82 млн. тона, или с 33% повече, отколкото през 2022 година. Всичко това, повтаря ООН, представлява риск за човешкото здраве под формата на токсични вещества и съединения, които могат да увредят човешкия мозък и нервната система като цяло.

Освен това, като се има предвид вече установената практика на рециклиране, експертите твърдят, че без фундаментални промени в тази област делът на рециклираните отпадъци ще намалее. По-специално, от 22,3 % през 2022 г. до 20 % през 2030 година. Това ще се дължи на технологичния напредък, по-високото потребление, ограничените възможности за ремонт, по-краткия жизнен цикъл на продуктите, нарастващата "електронизация" на обществото, недостатъците в дизайна и неадекватната инфраструктура за управление на електронните отпадъци. В доклада се отбелязва, че ако държавите успеят да увеличат процента на събиране и рециклиране на електронните отпадъци до 60 % до 2030 г., ползите, включително чрез свеждане до минимум на рисковете за човешкото здраве, ще надхвърлят разходите с повече от 38 млрд. долара.

Освен това в доклада се посочва, че светът "остава зашеметяващо зависим" от няколко държави по отношение на редкоземните елементи, въпреки уникалните им свойства, които са от решаващо значение за бъдещите технологии, включително производството на възобновяема енергия и електронната мобилност. Експертите на ООН призовават за промяна на подходите към събирането и рециклирането на електронни отпадъци.