Разговаряме с Антуан Ангелов, мениджър бизнес развитие на облачни услуги и бази данни в КОНТРАКС за предизвикателства, които стоят пред образованието с навлизане на новите технологии в Изкуствения интелект.

- Какви са днешните изисквания и необходимост от иновации в образованието?

- Образованието в днешни дни като цяло е предизвикателство не само за обучаемите, а и за всички, които са ангажирани с процесите вътре в системата. Направено скоро проучване от Dell EMC посочва, че използването на Изкуствения интелект в образователната индустрия ще нарасне с над 45% до 2021 г., като резултат от бързото навлизане на технологиите и оформянето на един по-свързан и социален свят. Нарастването на капацитета на данните от своя страна предполага и използване на технологии, базирани и познати ни от изкуствения интелект (ИИ).

Ето защо съвременното образование се нуждае от нови методики на преподаване, които задължително включват ползване на интерактивни средства включително ИИ. Възможността на ИИ да се самообучава в конкретна специфична област (каквито са експертни системи например) го превръща в гъвкав и мощен инструмент, с който може да се автоматизират дейности и да се анализират процеси, като се обработва огромен обем от информация - текстова и графична. Така въздействието на новите подходи, свързани с ИИ вече навлизат масово и в образователната система - от детската градина до висшето образование. Усилията, необходими в днешния образователен процес трябва да са в посока подобряване резултатите на всички учащи и повишаване на ефективността на дейността на самите учители. И тук трябва да отбележим, че технологични гиганти като Dell EMC наблюдават и обръщат специално внимание и се стараят да предлагат продукти/ услуги, чрез които процеса на обучение да става все по-интересен, интерактивен и респективно по-лесен за усвояване. А от друга страна КОНТРАКС, като компания с опит в доставките към образователните институции, има желание и нужния опит за изграждането на системи и платформи, които да имат допирни точки с ИИ.

 - В какви посоки смятате, че може да се подобри процеса на образованието и как виждате ролята на ИИ за него?

 - Ще споменем няколко ключови области:

Подобряване на оперативната ефективност, където крайният желан резултат е учащите да натрупат повече знания в интересната за тях област и по този начин да бъдат максимално полезни за своите работодатели.

В подкрепа на учителите - ИИ може да автоматизира процеса на работа в образователните организации като например ускоряване изпълнение на административните и рутинни задачи. ИИ идва в помощ и на самите преподаватели. Например при оценяване на знанията, ИИ предоставя иновативни подходи за оценяване на качеството на усвоени знания. Вече има примери за автоматизиране на процеса на оценка при тестове с множество възможности за избор, което позволява на преподавателите да прекарват повече време с учениците си и да анализират резултатите индивидуално за всеки. Някои от ежедневните задачи могат да бъдат управлявани от ИИ, както рутинната комуникация между преподавател и студент - един професор може успешно да използва chatbot, създаден чрез ИИ и да комуникира със студентите си като асистент преподавател през целия семестър, без обучаемите да знаят, че не говорят реално с човек.

Важна тенденция, която се наблюдава е преходът от класическо към персонализирано и дистанционно обучение, където всяка личност развива своя потенциал в областта, в която има интереси. От една страна съдържанието става по-достъпно за съвременния ученик, който е заобиколен в ежедневието си от нови технологии. ИИ осигурява възможност за адаптивно и персонализирано обучение, което е много повече от лекция с интелигентни учебни ръководства, тъй като може да се обучават ученици въз основа на трудностите, които срещат в ежедневния процес на обучение по заложения учебен материал. Адаптивното обучение е може би една от най-обещаващите области за приложение на ИИ в образованието. Тук изкуственият интелект в училищата може да проследява напредъка на всеки отделен ученик или да коригира курса на обучение, или да информира учителя за материала, който даден студент трудно разбира. Съществуват "умни системи" за ориентиране, които използват данни от конкретни студенти, за да им върнат правилна обратна информация за индивидуалния напредък. Тези платформи могат да се адаптират към богатото разнообразие от стилове на учене и да помогнат на всеки възпитател и ученик.

ИИ е задължителен инструмент при осигуряване на сигурността. Образованието е много чувствително към сигурността, както физическата, така и по отношение на информационните технологии и комуникации. Предвид това, че във висшето образование често има и развойна и научноизследователска работа, много е важно данните и процесите да бъдат добре защитени. От друга страна всички инициативи, свързани с нови научни проучвания и разработки, са обвързани с използване на методи от ИИ.

Не по-малко важни са и материалите за обучение, резултатите от тестове и изпити. Наскоро проведено изследване показва, че над 40% от студентите имат желание да "хакват", а над 25% са се пробвали. Всичко това създава постоянно нови предизвикателства към сигурността, но ИИ все повече навлиза като мощен инструмент за откриване на пробиви или зловредни действия. ИИ използва поведенчески анализ из стотици параметри, за да открие и предотврати подобни действия.

Да не забравяме и физическата сигурност, която е незаменима част от контрола на процеса в училище. И че ИИ основно се използва за обработка на изображенията от камери, микрофони и iOT сензори за откриване на потенциално опасни за учениците субекти - внасящи оръжие или наркотици или за предотвратяване на опасни ситуации като сбивания или унищожаване на собственост.

Концепцията за интелигентно съдържание и работа в условия на "виртуална реалност" е гореща тема, тъй като днес ИИ и роботите могат да създават дигитално съдържание със същата креативност като техните "човешки" колеги и тази технология вече влиза в класната стая. ИИ може да помогне за дигитализиране на учебници или за създаване на адаптивни 3D с виртуална реалност учебни цифрови интерфейси, които са подходящи за ученици от всички възрастови групи и степени. Целта е да се превърне съдържанието в учебниците в "по-лесно смилаемо" учебно ръководство с резюмирани глави, практически конкретни тестове и изпитни формуляри. Има платформи, които позволяват на преподавателите да разработят дигитална учебна програма и съдържание в различни устройства, включително видео, аудио и онлайн асистент. Виртуалното съдържание като дигитални лекции и видеоконференции също се превръща в реалност, благодарение на ИИ.

- Какви решения могат да предложат КОНТРАКС и Dell EMC за модернизиране на българското образование?

- Като дългогодишен системен интегратор в България, КОНТРАКС е и традиционен участник при трансформирането на учебната среда чрез собствени софтуерни решения в тази област. Подобни комплексни платформи, използват задължително ИИ, и се основават на интелигентна обработка и анализ на голямо количество данни, за които е необходимо и надеждно ИТ оборудване - системи с нужната изчислителна мощ и иновативни технологии, каквито са продуктовите линии на Dell EMC, предлагани от КОНТРАКС като дългогодишен партньор на американския производител. Dell EMC Ready Solutions са готови решения от хардуер и софтуер, оптимизирани за безпроблемно внедряване на различни инициативи за ИИ. Реализирани са на блоков принцип за изграждане на инфраструктурата, така че тя да расте заедно с нуждите на потребителя. Решенията са в няколко направления - ИИ за машинно обучение, базирана на софтуер с отворен код за извършване на изчисления Hadoop и ИИ - дълбоко машинно обучение (deep learning) въз основа на хардуер от NVIDIA.

Софтуерната библиотека на Apache - Hadoop позволява разпределена обработка на големи набори от данни в клъстери на компютри, използвайки прости модели за програмиране. Тя е разработена така, че да се разширява и инсталира на отделни сървъри, всеки от които поема локални изчисления и съхранява данните.

За финал мога да споделя, че гиганти като Dell EMC наблюдават и обръщат специално внимание и се стараят да предлагат продукти/ услуги, чрез които процеса на обучение да става все по-интересен, интерактивен и респективно по-лесен за усвояване. А от друга страна исторически КОНТРАКС, като компания с опит в доставките към образователните институции, има желание и нужния опит за изграждането на системи и платформи, които да имат допирни точки с ИИ.

Очаквайте следващите статии и материали на тема изкуствен интелект, с които ще ви запознаем с нови идеи и концепции, както и с актуалните проекти на КОНТРАКС в тази област.

КОНТРАКС е водещ системен интегратор в България. Притежава широко портфолио от технологии и висока експертиза във внедряването на комплексни решения в образованието. Заедно със своя дългогодишен партньор Dell EMC предлага работни станции, сървъри, мрежи, сториджи за съхранение и анализ на данни, които са основа за успешното приложение на изуствения интелект в образованието.