Излишъкът на някои видове полупроводникови компоненти и слабостта на макроикономиката през настоящата година ще доведат до това, че производителите ще намалят обема на производството си и ще редуцират собствените си разходи за закупуване на технологично оборудване. Последната цифра, според представители на SEMI, ще намалее с 15% до 84 млрд. щ. долара до края на годината, но ще се увеличи със същите 15% до 97 млрд. щ. долара през следващата година.

Както обясняват представителите на браншовата асоциация SEMI, ръстът на разходите за хардуер през 2024 г. ще бъде обусловен от края на тазгодишния цикъл на корекция на запасите от чипове и повишеното търсене на компоненти в сегментите на високопроизводителните компютри и чиповете за памет. Двете пандемични години тласнаха пазара на оборудване нагоре, довеждайки го до рекордно високия капацитет от 99,5 млрд. щ. долара в края на 2022 година. И макар че 2024 г. ще се характеризира с увеличение на свързаните с него разходи, те все още няма да достигнат нивата от 2022 година. Динамиката на разходите за закупуване на оборудване е разнородна в различните бизнес направления.

В сегмента на поръчковото производство те дори ще нараснат с 1% през тази година до 49 млрд. долара, но през следващата година ще се увеличат с още 5% до 51,5 млрд. щ. долара. Всъщност на този сегмент от индустрията ще се падат повече от половината от разходите за закупуване на оборудване. Цикличният характер на пазара на памет ще стимулира разходите на производителите за закупуване на оборудване през следващата година. Докато сега те ще намалеят с 46%, през следващата ще се увеличат с 65% до 27 млрд. щ. долара.

В сегмента на DRAM разходите за оборудване ще намалеят с 19% през тази година до 11 млрд. щ. долара, но през следващата ще се увеличат с 40% до 15 млрд. долара. Сегментът на NAND ще отбележи по-голяма амплитуда на промените, като разходите за оборудване за полупроводникова памет ще намалеят с 67% до 6 млрд. долара през тази година и ще нараснат със 113% до 12,1 млрд. щ. долара през следващата година. Сегментът на микропроцесорите ще запази разходите за оборудване на същото ниво като през миналата година, но ще нарасне с 16% до 9 млрд. щ. долара през следващата година.

В географско отношение Тайван ще бъде лидер по отношение на покупките на оборудване през следващата година, като то ще се увеличи с 4% до 23 млрд. щ. долара. Южна Корея със своите 22 млрд. долара ще изостане съвсем малко, но ще увеличи разходите за оборудване с 41% спрямо предходната година. Според представители на SEMI това се дължи на предстоящото възстановяване на търсенето на памет. Китай ще запази третото място с разходи от 20 млрд. долара на фона на утежняващите се санкции, но през следващата година ще ги намали в сравнение с настоящата. На четвърто място ще бъдат двете Америки с рекордни разходи от 14 млрд. щ. долара, което съответства на увеличение от 23 процента.

В Европа и Близкия изток разходите за оборудване за производство на чипове ще нараснат с 41,5 % до рекордните 8 млрд. долара, а в Япония и Югоизточна Азия разходите ще се увеличат съответно до 7 и 3 млрд. долара. Според SEMI световният капацитет за производство на чипове ще се увеличи с 5 % тази година, в сравнение с 8 % миналата година. През следващата година увеличението ще достигне 6 процента.