Доста интересна идея бе представена от канадския стартъп Maritime Launch Services (MLS), благодарение на която тоновете космически боклук около планетата ни ще могат да се използват един ден доста по-пълноценно. В партньорство с компанията Nanoracks, която в момента се занимава с извеждането на ракети в космоса, стартиращият проект представи революционната си идея.

Тя включва превръщането на големи части от ракети, оставащи в космоса, в изследователски станции, хотели, или дори складове. Става въпрос най-вече за резервоарите, които служат на ракетите за излизане извън земната атмосфера.

Проектът обаче касае бъдещи изстрелвания на ракети, а не вече съществуващи космически боклуци. Причината е, че ще има нужда от предварително приспособяване, както и оставането им на определена орбита.

Идеята е бъдещите ракети на Nanoracks да се проектират така, че "отпадащите" от тях части да могат да се използват повторно докато са в ролята на изкуствени спътници за планетата.

За съжаление обаче идеята със сигурност няма да се осъществи скоро. Трябва да се изчистят много проблеми, а резервоарите, които използва компанията в момента са все още доста малки, за да могат да се използват в последствие за живот.