В ново проучване, публикувано този месец в Journal of Physics Communications, екип от учени от Тринити Колидж в Дъблин предполагат, че човешкия мозък използва квантово изчисление и се доближава до квантовия компютър.

Тезата може да обясни защо в определени отношения нашите мозъци все още превъзхождат суперкомпютрите.

Заключението на екипа се основава на идеята за квантовото заплитане, феномен, описващ частици, които променят квантовото си състояние взаимно, дори когато са разделени от голямо разстояние.

"Ние адаптирахме идея, разработена за експерименти, за да докажем съществуването на квантовата гравитация, при която се вземат известни квантови системи, които взаимодействат с неизвестна система", каза Кристиан Керскенс, съавтор на изследването и водещ физик в Института по невронауки на Тринити Колидж .

"Ако познатите системи се заплитат, тогава неизвестното също трябва да е квантова система", обясни той. "Това заобикаля трудностите при намирането на измервателни устройства за нещо, за което не знаем нищо."

В случая на този експеримент, завъртанията на протоните на водата в мозъците ни послужиха като "познатата система". Керскенс и неговият екип след това използваха специална форма на ядрено-магнитен резонанс, за да открият дали някой от протонните завъртания е квантово заплетен.

Любопитно е, че в крайна сметка учените откриват специфичен вид електрически мозъчен сигнал, който обикновено не се открива с ЯМР. Това, което им е позволило да открият сигналите, предполагат учените, е квантовото заплитане в завъртанията на протоните в мозъка.

"Ако заплитането е единственото възможно обяснение тук, тогава това би означавало, че мозъчните процеси трябва да са взаимодействали с ядрените завъртания, посредничейки заплитането между ядрените завъртания", заключи Керскенс. "В резултат на това можем да заключим, че тези мозъчни функции трябва да са квантови."

За доказване на теорията на учените обаче ще са необходими множество усилия на екипи, работещи в различни сфери на науката. Ако тезата се потвърди, то е много вероятно в бъдещето изкуствен интелект с квантов компютър да развие подобно на нашето съзнание.