Изследователи от Университета на Илинойс наскоро идентифицираха безмасова частица, наречена още "демонична частица".

Тя може да се образува при всякаква температура, в металния стронциев рутенат. това от своя страна може да доведе до свръхпроводници, които провеждат електричество при стайна температура - "свещеният граал" на физиката.

Свръхпроводимостта е открита преди повече от 100 години в живак, охладен до температурата на течен хелий около - -268 градуса по Целзий. След откриването на свръхпроводимостта в живака, явлението се наблюдава и в други материали при много ниски температури.

"Демоничната частица" е предсказана за първи път от теоретичния физик Дейвид Пайнс през 1956 г., който вярва, че електроните ще реагират "странно", когато пътуват през твърдо тяло.

Електроните могат да загубят своята индивидуалност в твърдите тела, тъй като електрическите взаимодействия карат електроните да се комбинират, за да образуват колективни единици.

С достатъчно енергия, електроните могат да образуват съставни частици, наречени плазмони с нов заряд и маса, определени от основните електрически взаимодействия.

Масата обаче обикновено е толкова голяма, че плазмоните не могат да се образуват с наличните енергии при стайна температура - но Пайнс теоретизира, че има изключение от това.

Физикът твърди, че ако едно твърдо вещество има електрони в повече от една енергийна лента, както правят много метали, съответните им плазмони могат да се комбинират в извънфазов модел, за да образуват нов плазмон, който е без маса и неутрален - демон.

Тъй като демоните са без маса, те могат да се образуват с всякаква енергия и могат да съществуват при всякакви температури.

Откритието е направено от екип от изследователи, ръководен от Питър Абамонте, професор по физика в Университета на Илинойс. Той експериментирал с металния стронциев рутенат.

Експериментът не беше свързан със свръхпроводници, но металът е подобен на високотемпературните свръхпроводници, без да е такъв.

Откритието е част от състезанието между учените в откриването на свръхпроводник, раотещ при стайна температура. Това със сигурност би донесло не само Нобелова награда, но би предизвикало революция в енергетиката, транспорта и компютрите.

Ползите от откритието ще са свързани с направата на ново поколение бързи левитиращи влакове, по-ефективна енергопреносна мрежа и по-бързи и мощни компютри.