От години изследователите знаят за вид паразитни същества, наречени космени червеи, които могат да "контролират ума" на своя гостоприемник, като отвличат когнитивните им функции.

Сега се оказва, че подобните на спагети организми, които прекарват почти целия си живот в телата на други животни, имат още една "странност"

Както е описано подробно в нова статия, публикувана в списанието Current Biology, на космените червеи имат стряскащо много липсващи гени.

"Това, което открихме, което беше много изненадващо, беше, че и в двата генома на космения червей липсват около 30 процента от набор от гени, които се очаква да присъстват в почти всички групи животни", каза Тауана Куня, постдокторант в Чикагския музей на полето и водещ автор на изследването, в изявление относно констатациите.

След като анализираха и секвенираха ДНК проби от два вида червеи, Куня и нейните колеги откриха нещо удивително.

"Ресничките са органели, малки структури на клетъчно ниво, които основно присъстват във всички животни и дори по-широко, в някои растения и гъби", обясни Куня. "Така че те са част от голямото разнообразие от живот на Земята."

Изследователите стигат до заключението, че космените червеи вероятно нямат никакви реснички, тъй като те нямат "машините за създаване на реснички на първо място", както обясни Куня.

Куня предлага да сравним гените на тези космени червеи с други паразити, контролиращи ума, за да видим дали можем да открием някои "прилики".