Системите за видеонаблюдение намират все по-широко приложение не само в различни бизнес отрасли, но и в съвременните "умни" общини. В повечето случаи те се използват с две основни цели - за наблюдение в реално време на физически активи и пространства, и за преглед на събраната видео информация за идентифициране на определени индикатори и съответно планиране на мерките за сигурност.

Въпреки че системите за видеонаблюдение са неразделна част от публичния сектор и сектора на сигурността в продължение на десетилетия, интересът към тях нараства с всяка изминала година. Този интерес се дължи до голяма степен на повишените нива на престъпност и заплахите пред сигурността по целия свят, които водят до непрекъснат растеж на пазара за видеонаблюдение.

Повечето системи за видеонаблюдение действат като големи видеорекордери (аналогови или цифрови). Техният основен фокус е прилагането на технология за компресиране на видеото с цел ефективното мултиплициране и съхранение на изображения от голям брой камери върху устройства за съхранение на данни, които след това се преглеждат и сортират.

В съвременните приложения за сигурност обаче, все повече потребители търсят не просто мониторинг, а възможност за сигнализация при идентифициране на определени аномалии, както и анализ на данните в реално време. Последните научни постижения в сферата на обработката на сигнали позволяват разработването на интелигентни системи за видеонаблюдение, които могат да адаптират в реално време скоростта на събиране на видеоданни спрямо нуждите. Така например когато системата попадне на индикатор за пробив в сигурността, скоростта и обхватът на събиране на данни се увеличават, за да се осигури по-голям обем от информация с цел по-точен и достоверен анализ.

От гледна точка на откриването на заплахи в реално време е добре известно, че човешкото зрително внимание пада под приемливите нива, дори и когато мониторингът се осъществява от обучен персонал. Ръчното пресяване на голям обем от данни е не само досадно, но и крие

сериозен риск от пропуски и грешки. Технологиите за автоматичен видеоанализ подпомагат човешкия фактор в идентифицирането на заплахи в реално време и съответно предприемането на непосредствени ответни действия.

И ако доскоро видеонаблюдението беше типични за по-скоро гаражни форми, днес все по-сериозни играчи навлизат в сектора, за да предложат решение на растящите нужди. Отличен пример е и А1, която в последните две години излезе от шаблона на типичния телеком оператор. След анализ на пазара от компанията разработват системата за облачно видеонаблюдение A1 Video Security, която разпознава лица (включително анализ на атрибутите на лицето и определяне на пол, възраст, настроение и др.), идентифицира регистрационни табели на превозни средства (включително търсене на превозни средства по зададени критерии), отчита брой влезли и излезли хора от даден обект и обозначаване на концентрацията от хора в различни точки от обекта (изключително полезни функции за маркетингови цели), сигнализация при промяна в изображението или закриване на обектива на камерата, както и при пресичане на виртуална линия или навлизане в предварително определена виртуална зона.

Компанията предлага цялостно обслужване по проектирането, инсталирането и пускането в експлоатация на системата за цифрово видеонаблюдение, както и пълна софтуерна и хардуерна поддръжка. Системата ползва IP камери от последно поколение с осигурен 24/7 достъп през мобилно и десктоп приложение. Всички известия се получават в реално време, а самите записи се съхраняват на облачен сървър с възможност за резервирано съхранение в два независими дейта центъра на A1, на две различни географски локации.

От телекома могат да се похвалят с изградената през 2017 г. интерактивната система за видеонаблюдение в гр. Монтана, с която работят както от общината, така и от полицията. Тя покрива почти изцяло града, включително и всичките му 5 входно-изходни точки и се оказва сериозна спънка за престъпления и нарушения на обществения ред. Системата постига над 98% разпознаваемост на издирвани автомобили, за локализирането им в райони, където имат обсег камерите, а данните влизат в реално време в централизирана система.

През миналата година А1 въведе подобна система и в гр. Перник, а преди броени дни компанията завърши проекта си за видеонаблюдение в гр. Казанлък с общо 34 камери. В общината е изграден и мониторинг център, който ще бъде поддържан изцяло от А1 в рамките на двугодишен договор.

И докато възможностите на умното видеонаблюдение нарастват с всеки изминал ден, то няма как да изключи напълно човешкият фактор. Най-голямо предизвикателство си остава интерпретирането на данните от автоматичния анализ, който съвременните "умни" системи предоставят, но всеки изминал ден системите стават все по-интелигентни и надеждни.