Доцент Георги Анчев от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН показа тунела на Големия адронен колайдер (LHC) и разказа за екперимента TOTEM/PPS.

ЦЕРН ( CERN от френски Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) е Европейската организация за ядрени изследвания и представлява най-голямата в света лаборатория по физика на елементарните частици. България се присъединява към ЦЕРН през 1999г.

TOTEM е един от новите експерименти, разположени в тунела на Големия адронен колайдер. Неговата програма включва изследване на еластичните и нееластични сечения на взаимодействие на елементарни частици при високи енергии.

Ето и виртуалната обиколка на тунела: