И до днес много държавни граници по света са оспорвани. Това е проблем не само за политиката и за хората, но и за приложения като Google Maps. А според проучване на Washington Post, Google е решила проблема по изобретателен начин.

Google Maps просто показва границите по различен начин според това от коя държава даден потребител използва приложението. Така например спорният регион Кашмир между Индия и Пакистан са показва с пунктирана линия в Пакистан и по света, но с плътна линия в Индия, което символизира разбиранията на страната за принадлежността на региона.

Подобни разлики има и в зоната между Япония и Южна Корея. В Япония тя е кръстена Японско море, докато в Южна Корея е изобразена като Източно море.

Според изданието Google дори има специален екип от служители чиято единствена задача е да проучват спорните територии и да ги маркират подобаващо на картата. Така компанията търси компромисно решение, за да са доволни повечето хора.

"Ние оставаме неутрални по теми за спорни региони и граници и полагаме всички усилия, за да ги представим обективно в картите си чрез пунктирана сива линия. В държави, където имаме локални версии на Google Maps, следваме местните закони за изобразяване на граници и имена", казва продуктовият мениджър на Google Maps Итън Ръсел.