Българската православна църква в крак с времето - пусна електронен вариант на Библията.

С благословението на Светия синод на БПЦ - Българска патриаршия Свещеното Писание на Стария и Новия Завет става достъпно в официалния синодален сайт със съвсем нова функционалност, електронни препратки и дизайн, съобщиха от Българската патриаршия.

"Като слово и откровение на живия Бог, Светата Библия е най-важната и душеполезна книга за цялото човечество. Като Книга на книгите, тя е уникално достояние на всички поколения и затова публикуването й днес в електронен многофункционален формат е от изключително значение за духовното просвещение и спасение на хората. Това издание многократно улеснява опознаването, ползването и изучаването на Свещеното Писание от страна на духовенството и миряните на БПЦ-БП, в това число - катехизатори, преподаватели по религия и богословие, ученици, студенти, както и от цялата ни научна и културна общественост", посочват от БПЦ.

В печатното издание на Библията за определени стихове се посочват референции под линия, които препращат към други стихове и други книги в Свещеното Писание. Електронната Библия позволява с едно натискане на бутона текстът на препратката да се покаже под реферирания стих. Това води до много бърза и лесна проверка на свързаните по смисъл стихове. Така, освен линейното четене на текста, визуализирането на препратките става още по-удобно - при запазване видимостта на основния текст. За всяка референция могат да се проверят нейните референции до безкрай, т.е. няма ограничение на вложените една в друга препратки. Също така главата от книгата, от която е препратката, може да се види паралелно с главата, в която стои реферираният стих. Така препратката може да се възприеме в контекста на цялата глава, в която се намира, и по този начин смисълът й да се разбере много по-пълно и точно. Този тип работа със свещения текст на Библията може да се разшири и като се отварят нови секции, в които да се извършват същите действия - отново без ограничения в броя секции.

Структурата на страницата позволява вертикалното и хоризонтално разделяне на секции, които могат да се оразмеряват и пренареждат на екрана. Така могат да се сравняват текстовете на неограничен брой глави. Още едно удобство е създаването на запомнящи се теми, в които са запаметени различни групи от секции. Това засилва персонализацията на работата със Светата Библия в електронна среда. Така всеки читател или изследовател на свещения текст може да запомни, както различни теми, така и текущото състояние на работата си по тях и при следващото отваряне на браузера да продължи от там, до където е стигнал. За по-лесно четене е предвидена и възможност за потъмняване на страницата - т.н. тъмна тема не дразни очите, когато се чете в помещение със слабо осветление и по този начин подпомага по-приятното четене.

Предлаганата електронна Библия с препратки до този момент няма аналог в практиката на Църквата по отношение на удобството и обема, с които е реализирана на сайта на Светия синод на БПЦ-БП. Влизайки в него, може да се ползват, както класическият вариант на Библията и аудио Библията, така вече и Библията с посочки, отбелязват от БПЦ.