/КРОСС/ Още една стъпка към постигане на визията на компанията за бъдеще без дим - всички мъже и жени, които пушат, да разполагат с по-добри алтернативи Филип Морис Интернешънъл Инк. (ФМИ) (NYSE:PM) обяви, че фабриката на гръцкия филиал на компанията (Папастратос) в Аспропиргос, Гърция, е преустановила производството на цигари и вече произвежда единствено бездимните тютюневи изделия /с търговска марка HEETS/, използвани с IQOS - първата системата за нагряване на тютюна на компания, която е в най-напреднал стадий на търговска реализация. Това пълно преминаване на фабриката към производство на бездимни изделия е историческа стъпка от изпълнението на визията за бъдеще без дим, в което пушачите могат да преминат от най-вредната форма на употреба на никотин - цигарите, към бездимни алтернативи, зад които стоят научни изследвания. Инвестицията от 300 милиона евро е в изграждане на три нови сгради и замяна на цигарените производствени линии с високотехнологични мощности за производство на 10 000 бездимни тютюневи изделия на минута. Преустройството на фабриката започна през август 2017 г. Очаква се тя да достигне пълния си капацитет към края на 2018 г. и в нея да бъдат създадени 400 нови работни места. Андре Каланцопулос, главен изпълнителен директор на ФМИ, каза: «Това е исторически ден за нашата компания. Папастратос е първата от нашите фабрики, в които се преустановява напълно производството на цигари и се преминава изцяло към производство на нашите бездимни алтернативи.“ Той добави: «Ние ще продължим да преструктурираме съществуващите си фабрики и да инвестираме в нови съоръжения, за да отговорим на световното търсене от пълнолетните пушачи на по-добри алтернативи на цигарите. Ние сме поели ангажимент да предложим на всички хора, които в противен случай биха продължили да пушат, потенциално по-малко вредни продукти. Тази революционна промяна в полза на 1.1 млрд. пушачи в света, на общественото здраве и на обществото като цяло набира скорост и ние ще продължим да работим за постигане на бъдеще без дим.“ След с нашия завод в Болоня, Италия, Папастратос в Гърция е следващата фабрика на компанията, която произвежда само бездимни продукти. Ние също така оповестихме плановете си да преобразуваме /напълно или частично/ цигарените си фабрики в Корея, Румъния и Русия. От 2008 г. насам сме инвестирали над 4.5 млрд. долара в научноизследователска дейност, разработване и търговска реализация на бездимни продукти и производствен капацитет. През 2017 г. над 70% от нашите общи разходи за научноизследователска и развойна дейност и над 30% от общите ни търговски разходи са за бездимните алтернативи. Почти 5 милиона пълнолетни пушачи в света вече са преминали на IQOS. Нашата амбиция е всички хора, които в противен случай биха продължили да пушат, да се откажат от цигарите и да се пренасочат изцяло към научно доказани бездимни продукти възможно най-скоро. Тази историческа промяна може да бъде значително ускорена и нейният обхват - увеличен с приемането на подходящи регулаторни политики и решения. Филип Морис Интернешънъл: кои сме ние ФМИ е водеща международна тютюнева компания за производство и продажба на цигари и други изделия, съдържащи никотин, на пазари извън САЩ. Бездимните продукти, които са много по-добрият избор за потребителите в сравнение с продължителното пушене, са нашето бъдеще. На базата на своите мултидисциплинарни способности при разработването на нови продукти, на високотехнологично оборудване и водещи научни постижения, ние се стремим нашите бездимни продукти да отговарят на предпочитанията на потребителите и на строгите нормативни изисквания. Нашата визия е тези продукти да заменят цигарите, което е от полза за пълнолетните пушачи, обществото, нашата компания и нашите акционери. За повече информация: www.pmi.com и www.pmiscience.com .