Български учен изследва една от най-странните звезди

SU Lyn всъщност е симбиотична звезда, която не проявява сходните за класа си характеристики

Обратно в новината

Коментари - Български учен изследва една от най-странните звезди | IT.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Е, това списание е с импакт фактор 5.3. Какво пък чак толкова, преди два месеца публикувах и аз в съавторство статия в списание с над 5 импакт. Даже съм сложил и като втора афилиация бившия ми бан-ски институт. Само че те не могат да отчетат статията и да вземат пари за нея от бюджета на БАН , щото вече нямам трудов договор с тях. Иначе не бих сложил втората афилиация де! Едно е да прославя България, а друго е БАН-ски тюфлеци да вземат кинти наготово от мой труд.

Българският астроном е на 5-то място от 6 съавтора, основно поляци. До този, който "прославял" България, но не БАН: щом си написал института на БАН като втора афилиация те ще си отчетат тази статия. Никой няма да седне да проверява дали понастоящем си с трудов договор там.

Дайте някое откритие, където българите са водещи или поне на по-предни места. Цял институт с обсерватория няма ли поне едно такова откритие да рекламирате?

водорода и забранената линия на кислорода.Забранената нещо за разрешената серия на кислорода?

Не знам за коя линия точно говорят, а и не ми се проверява в момента. Но под забранена линия обикновено се разбира, че електрическият диполен преход е забранен, т.е. че елементът от матрицата на електрическия диполен момент, съответстващ на този преход, е нула или поне много близо до нула. Звучи сложно и объркващо, но като види човек формулата става доста по-ясно. Това съвсем не означава, че преход между тези две атомни състояния не е възможен. Освен електрически диполни преходи има и магнитни диполни, електрически и магнитни квадруполни и т.н., но всеки следващ става все по-малко вероятен от предходния, т.е. времето за наблюдаване на спонтанен преход от този род става все по-дълго. Вероятността силно нараства при многократно йонизирани атоми.

уж на български сте писали, пък нещо не не ви се разбира... :))

Разбираемо. Дори на мен самият, който го е писал, изглежда страшно и неясно на пръв поглед. Но от друга страна съм се опитал да събера в няколко изречения основни моменти от квантовата механика, физиката на атомите и молекулите и атомната спектроскопията. Темата се изучава в горните курсове по физика и дори някои студенти по физика не биха могли да я обяснят. За начинаещи препоръчвам wikipedia, например статията Electric dipole transition и препратките в нея. И там се изисква някаква подготовка по физика, но поне е по-подробно обяснено и отчасти с формули.

Опитал си да се изкараш по-умен отколкото си...Формули...те описват физическите процеси. Но, който разбира физиката ще трябва да може да обясни явлението без да се крие зад сложни думи и формули.

Ми давай, хах, след като си достатъчно умен да прецениш моята интелигентност, обясни по-разбираемо какво е забранен преход и защо все пак го наблюдаваме.

"Забранени линии , в астрономическата спектроскопия , ярки емисионни линии в спектрите на някои мъглявини (Региони H II ), които не се наблюдават в лабораторните спектри на едни и същи газове, тъй като на Земята газовете не могат да бъдат разредени в достатъчна степен. Терминът забранено е подвеждащ; по-точното описание би било „крайно невероятно“. Емисиите са резултат от електрони в дълголетни орбити в излъчващите атоми - т.е. преходът от горно енергийно ниво към по-ниско енергийно ниво, което произвежда емисиите, изисква дълго време. В резултат на това емисионните линии, съответстващи на такива атомни преходи, са изключително слаби в сравнение с други линии. Освен това в лабораторията възбуден атомима тенденция да удари друга частица или стените на газовия контейнер, преди да излъчи фотон, като по този начин допълнително намалява възможността за наблюдение. За разлика от това в зона H II в междузвездното пространство атомът ще остане необезпокояван достатъчно дълго, за да излъчи фотона. Друг фактор, благоприятстващ забранената радиация в H II област, е прозрачността на съставните йонизирани газове за видима светлина, която позволява на фотоните, излъчвани през цялата дълбочина на мъглявината, да допринасят за емисионните линии." Това не е измислено от мен. Има го в интернет. Поне за мен е по-ясно.

Интересно ми е какво точно разбра. Ще можеш ли да обясниш какво е H II? Нека ти помогна. Това е спектроскопско обозначение на еднократно йонизиран водороден атом, т.е. протон. А фразата "които не се наблюдават в лабораторните спектри на едни и същи газове" направо ме уби. Ще се радвам да я разтълкуваш. Не става ясно и какъв е критерият една линия да се води забранена или не. И още една неточност или непълност - забранени линии се наблюдават в лабораторни условия. Както казах, вероятността за прехода нараства със степента на йонизация на атомите (колко електрона са били премахнати). Поради това в експериментите по термоядрен синтез, както и при някои други плазми в екстремни условия се наблюдават линии, забранени от стандартните правила за отбор, които по същество са израз на закона за запазване на момента на импулса.