Статия за звездата SU Lyn, резултат от изследване на международен екип, в който участва и доц. д-р Кирил Стоянов от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН /ИАНАО-БАН/, е приета за публикуване в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, съобщават от ИАНАО-БАН.

От Института отбелязват, че до неотдавна се е смятало, че звездата SU Lyn е единичен променлив червен гигант. През 2016 г., на базата на рентгенови наблюдения, се открива, че звездата е двойна система и втория компонент е бяло двудже, което акретира вещество от червения гигант. Това означава, че SU Lyn всъщност е симбиотична звезда. Интересното в случая е, че звездата не проявява типичните за една симбиотична система наблюдателни характеристики - например наличие на силни емисионни линии. Авторите на това изследване предполагат, че SU Lyn е част от едно "скрито население" от симбиотични звезди, които е трудно да бъдат идентифицирани чрез оптически наблюдения. Логично, този резултат увеличи интереса към SU Lyn.

Резултатите на екипа са направени на базата на оптически и рентгенови наблюдения в последните години. В този период, рентгеновата светимост на SU Lyn се е повишила, а в оптическия спектър се наблюдават силни линии от Балмеровата серия на водорода и забранената линия на кислорода. Тези характеристики поставят системата по-близо до класическите симбиотични звезди. Това означава, че SU Lyn еволюционно се намира между "скритите" симбиотични звезди с нисък темп на пренос на маса и класическите симбиотични. Бъдещата еволюция на звездата най-вероятно ще включва увеличение на темпа на пренос на маса между червения гигант и бялото джудже след хелиево избухване, и SU Lyn ще се превърне в класическа симбиотична звезда, отбелязват от ИАНАО-БАН.