17-11-2017 20-11-2018

Коментари

има ли на Венера, ако няма да пратим нашите

Е, каква вода да има на Венера, при такава температура?... Причината - мобже би, защото по-близко до Слънцето, май.. ;-)

Венера е в т. н. "зона на комфорт". Не е твърде близо до Слънцето, не е и твърде далеч. На нея би трябвало да има течна вода при други обстоятелства. Но заради парниковия ефект температурите са твърде високи.

Е това вече ме стресира! На Венера? Ужассс

1975г. сондата венера 9 предава данни от повърхността на Венера, включително и сниммки в продължение на 53 минути.

Новината не е нова знае се отдавна.

Пълни глупости.

...за такива, от твоя ранг - естествено...

Предполага се, че живота е запазил планетата ни такава. И по-точно черупчестите мекотели, които са фиксирали големи количества въглероден диоксид в карбонатните си черупки. Доказателство са дебелите пластове варовик. Ако всичкия въглероден диоксид от варовика се освободи, атмосферата ни ще стане като на Венера.