17-11-2017 20-11-2018

Коментари

като почне и да стреля, ще го признаят за почетен руснак, който не иска да е приятел с нас

Щом не е казал " I'll be back" е добре.

(Това са т.нар. хора-органични портали или хора без душа. Душа в смисъл на индивидуализираната искра божествено съзнание, която остава неизменна през различните прераждания, носейки със себе си като воал различни емоционални и ментални модели и системата от убеждения (която е причината, когато се роди в тяло, личността да не знае, че е едно с душата). Заради генетичното смесване, органичните портали (ОП) съществуват сред всички раси, макар и да не са разпределени поравно между тях. Докато човешките същества притежават божествената искра на съзнанието, която им дава способността на самоосъзнаването от "нивата" на личността до източника, на ОП им липсва тази искра и тяхното съзнание е затъмнено по отношение на нещо различно от физическия/материалния план. ОП са част от групова душа, подобна на тази при животните, която се развива, еволюира и се преражда колективно, а не индивидуално. Хората с душа (ХД) притежават уникална енергия, която се пропива в техните преживявания, опит и изразяване и идва директно от източника, ОП притежават анимирана енергия от вложената в материята есенция на източника. Душата и генетиката се събират във физическото тяло и повлияват на психиката. Цел в живота на ОП е изразяването им единствено в околната среда на земята и те търсят всякакви средства да оптимизират своята външна привлекателност, вписването им в социалните отношения на всяка цена (често търсейки път към върха на пирамидата, пътя на силата и подчиняването на околните). ХД често влизат във връзка с други хора или се женят за такива, водени от цели напълно различни на физическото продължаване на рода, а поради влагането на определени качества на духа в материята. Разликите във външния вид между ОП и ХД са толкова малки, че не могат да бъдат използвани като критерий за разграничение. Психологически, ОП са много по-просто устроени. Това е защото им липсват някои психологически компоненти (изграждани от душата). Първият главен компонент за ХД е божествената искра, позната като дух, Висше Аз, есенция, истински "Аз". Следващият компонент е съзнанието като комбинация от нервологични, психически, емоционални, ментални и телесни процеси или познат като его, личност, механичния аспект, който съдържа в себе си безброй много идентификации или по-малки азове. Третият компонент е тялото или соматичното съзнание, колективното съзнание на физическите клетки и органи.) ... И Т. Н., . . . за онези които се интересуват от механични роботи. Цензурата и манипулациите са жестоки, поради което не сме уверени при "пресяването" на заливащата ни информация.

А бе я да не съм го зел да ми га гавори!

ами ако им беше изпрал по два шамара ко ли щеше да стане..няма може ги намери да им се извини

Siri отзад рови из интернет :)

Е, то е ясно, че има AI отзад. Въпроса е, че синтезатора на глас няма как да променя интонация при различни настроения и ще си звучи винаги монотонно, независимо от израженията на лицето.