17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Наночастици от алуминат на стронция.... Горките растения. Това ще замърси почвата и въздуха с радиоактивни изотопи.

Нападнат паразити - какво правим!

Същото, като, ако забравиш да си платиш тока.

започваме да отглаждаме светулки

А ако не искам да ми свети след полунощ?

Гасиш му ламБата преди 11.

Малко радиоактивен стронций в менюто и дори растения няма да ни трябват.

Очевидно това е лъжа и никой нормален няма да се хване на такава глупост.