17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Ако погледнем реално, то дори градивните елементи на Земята са възникнали извън Земята ...

Логиката подсказва, че както е дошел живота на Земята , така може да дойде и смъртта.

Хубаво, бе? Но не са ли могли да се синтезират тези пептиди и тук, в условията на земята при същите условия? Или на земята не е имало условия да се синтезират, но да се " прихванат" и да нарастват - да???!!!

е в детайлите. Това иска енергия за да се получи и специални условия. Как от сравнително инертния въглерод ще се получат въглеводороди? Въпреки, че има въглерод и водород, да кажем в изобилие, кислород по-малко че е с по-висок атомен номер и по нататък в реда на синтез

чудя се само деградивните от къде са се прукнали,защото май са повече.....