17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Няма цивилизация просъщесвувала милиард години.

със сигурност няма на Земята, но познатата вселена е доста голяма. Стотици милиарди звезди в Млечния път, над 2 трилиона галактики. Това са доста много звезди, а кой знае още колко вселени има.

Твърдение, свойствено за ограничен човешки ум. Фактът, че Вселената е безкрайна, предполага и безкраен брой възможности. Включително и възможността, нашата Човешка цивилизация е инструмент в ръцете на друга, по-висша цивилизация. както се казва "Неведоми са пътищата Господни!"

Скала на Кардашев е понятие предложено през 1964 г. от руския астроном Николай Кардашев. Това е система за определяне на вида цивилизации в зависимост от тяхното технологично развитие Тази система помага да се разбере докъде може да се издигне човешкият вид въз основа на общото количество енергия, което може да получи и да консумира. Тип 1 – Планетарно общество Този тип цивилизация разполага с цялата енергия на планетата. Тя е в състояние да събира и съхранява енергия, а също така може да манипулира природни явления, като вулкани, бури, земетресения и т.н. Тип 2 – Междупланетно общество Тази цивилизация може да използва цялата енергия на една звезда. Те имат цялостна Сфера на Дайсън (Dyson sphere). Могат да колонизират множество планети и синтезират енергия. Те са „имунизирани“ срещу изчезване, поради огромното количество енергия, с което разполагат. Advertisements Четете още: Най-голямата тайна в историята – Анунаките от Нибиру (видео) Тип 3 – Междузвездно общество Този тип цивилизация притежава познания за цялата Вселена. Представителите й могат да се движат свободно из Галактиката, улавяйки енергия от звездите, докато колонизират други планети. Те имат способността да се самовъзпроизвеждат и разпространяват в цялата Галактика. Тип 4 – Междугалактическо общество Те са в състояние да оформят структурата на пространството и времето, и могат да контролират енергията, генерирана от Вселената. Тази цивилизация е онова, което можем да наречем „богове“ или „божествени същества“. Тип 5 Последният тип е добавен наскоро и това е, което можем да наречем „Master Race“. Те могат да използват и контролират силата на множество Вселени. Цивилизацията им е толкова напреднала, че може да манипулира между Мултивселени с различни форми на материя, физика и пространство-време. Къде се намира нашия вид според Скалата на Кардашев? Отговорът е лесен – Тип Нула, но се смята, че преходът от Тип Нула към Тип 1 ще се случи след 100 – 200 години.

Скала на Кардашев – колко напреднало може да бъде човечеството? Човечеството достигна повратна точка в своето развитие. Според известния теоретичен физик Мичио Каку напредъкът на науката през следващите 100 години ще реши съдбата на вида ни – дали ще изчезнем или ще процъфтим. Ще продължим ли да сме цивилизация от Тип 0 или прогресът ще ни проправи пътя към звездите? Теоретиците подчертават, че колкото по-висша и развита става цивилизацията, толкова по-голяма нужда от енергия ще има, поради нарастването на населението и многобройните машини, нуждаещи се от захранване. В този ред на мисли основният критерий, по който са степенувани цивилизациите в Скалата на Кардашев, е технологичният напредък въз основа на това с какво количество функционална енергия разполагат. Какво представлява скалата на Кардашев? „Скáла на Кардашев“ е понятие предложено през 1964 г. от руския астроном Николай Кардашев за определяне на вида цивилизации в зависимост от тяхното технологично развитие. Съставена е от три категории според количество енергия, което използва дадена цивилизация. Цивилизация от I тип: използва цялата налична енергия на своята планетата – около 1016 W. Кардашев приема първоначално, че цялата наличната мощност на Земята възлиза на 1016 W – тази стойност съответства на използваната енергия за нуждите на Земята през 1964 г. Цивилизация от II тип: такава цивилизация трябва да е способна да използва цялата енергия на своята звезда или 1026 W. Това е само приблизителна стойност – нашето Слънце излъчва около 3,86×1026 W, а Кардашев говори за 4×1026W. Цивилизация от III тип: използва цялата енергия излъчвана от галактиката, която обитава или около 1036 W. Това равнище на енергията варира според размера на галактиката, според Кардашев това е 4×1037 W. Николай Кардашев представя за първи път известната си скала за технологично равнище на цивилизациите през 1964 г., на конференция в Бюракан (Армения) посветена на съветската програма за търсене на живот в космоса и радиоастрономия. Скáлата на Кардашев е понятие възприето от изследователската програма SETI, авторите на научна фантастика и футуролозите. Според Скалата на Кардашев цивилизациите се разделят на 6 типа (от 0 до 5), според развитието им. В момента ние сме от тип 0. Тип 0 Такава цивилизация извлича своята енергия, суровини и материали от сурови органични – базирани източници, като дърва и изкопаеми горива. При нея природно бедствие или обществен срив като пренаселване, инвазия от чужда раса, болест, самоунищожение и др. могат да създадат изключително голям риск за съществуването ѝ. Тип 1 Такава цивилизация извлича своята енергия от термоядрен синтез, водород и други възобновяеми ресурси. Тя е способна да извлича цялата налична енергия на собствената си планета. Способна е още на: пътуване между планети от собствената си слънчева система, осъществяване на комуникация между планетите, строене на мегаструктури (строежи с над 1000 km големина или 1 мегаметър, като космически мост или други мегаструктури които могат да повлияят на цяла една планета и да я направят годна за обитаване, процес наречен тераформиране), техническа и медицинска сингулярност (когато изкуствения интелект стане по-умен от нас и започне да намира нови открития вместо нас), общо световно правителство и обща световна отбрана. Все още риска от изчезване причинен от някакво бедствие е голям. Тип 2 Цивилизация от този тип извлича своята енергия от множество планети. Способна е на: еволюционна намеса (Промяна в нашата анатомия правейки ни по-умни, по-силни, способни да живеем на различни планети и подобни), междузвездно пътуване, междузвездна комуникация, междузвездни структури (Структури които могат да повлияят на цяла звезда. За пример е образуването на супернова от звезда или сферата на Дайсън. Сфера от соларни панели, която обгръща цяла една звезда и поема цялата ѝ енергия). Риска от изчезване е нулев, тай като човешката раса вече живее на много планети, в различни слънчеви системи. Според Мичио Каку, измисленият свят на Стар Трек се гради на такъв тип цивилизация. Може да се направи хипотеза, кога ще преминем в някой от по-горните типове. В момента нашата Земя приема една милиардна от енергията на Слънцето.От нея ние оползотворяваме една милионна част. Със сегашният ни растеж и консумация се очаква до 200 години да станем Тип 1 цивилизация, 3200 години по-късно Тип 2 и 5800 години след това Тип 3. Тип 3 Извлича енергия от всички звезди в галактиката си, способни са на междугалактически пътувания през червейни дупки (Образувания споменати в Общата теория на относителността на Айнщайн, които свързват две точки от пространството и времето), междугалактическа комуникация и способност за въздействие по някакъв начин върху цяла една галактика. Мичио Каку определя светът на Междузвездни войни като Тип 3. Тип 4 Извлича своята енергия, материали и информация от всички звезди във всички галактики. Цивилизацията може да се нарече безсмъртна и всемогъща, с влияние върху цели галактики, пътуване във времето, телепортация и мигновено превръщане на материя в енергия. Местене на астероидни пояси, планети и звезди, промяна в линията на времето и промени засягащи универсални състояния на природата, като например гравитационната константа. Способни са на такива еволюционни промени, че ефективно да премахнат смъртта чрез спиране на стареенето и мигновена регенерация на тялото. Тип 5 и нагоре Кардашев смята, че цивилизациите от Tип 5 са „твърде“ напреднали и спира скалата си дотук. Той смята, че това са крайните възможности на всеки вид. Но много учени и теоретици вярват, че развитието може да стигне и по-далеч като възможната граница не е кристално ясна. Обществата от Тип 5 ще могат да използват ускоряващото се разширяване на Вселената. Същевременно тези изключително развити видове ще могат да живеят в свръхмасивните черни дупки. При предишните стъпала на развитие подобни достижения и възможности са немислими. Цивилизациите от Тип 5 ще разчитат на енергийни източници, които не са известни на човечеството към момента или не сме се досетили, че можем да ги използваме. Те вероятно ще се подчиняват и на неизвестни физични закони. И така, достигаме до последния клас – цивилизации от Тип 6. Съществата от тези общества ще са сравними с богове – ще притежават знанието, необходимо за манипулирането на Вселената, както им е удобно. Към този момент това ниво на развитие звучи като пълна фантастика… или фантазия. Човешките същества, такива каквито ги познаваме днес, имат дълъг път пред себе си, докато достигнат дори Тип 1. На първо място трябва да съхраним нашата безценна планета и да се погрижим за запазването ни като вид – да забравим войните и да насочим всички налични ресурси към развитието на науката и технологиите. Няма да е лесно, но невъзможни неща няма.

Ако извън земните, имат нашия ум, може би биха постъпили така!!? А иначе за какво да завладяват галактиката и от КОГО???

Казано е В миг на око и край всички ще Го видят и заридаят!

50 ГОДИШЕН СЪМ... ЗАПАЛЕН БАЛКАНДЖИЯ.... Е ДА ВИ КАЖА..... НАИВНИ МОИ ОЩЕ ИЗВЪНЗЕМНИ И НЛО НЕ СЪЛ ВИЖДАЛ ПРАВЕТЕ СИ ИЗВОДИ......

Най лесната работа е това.Просто решаваш ,,Уравнение на Дрейк'' и готово.

На извънземните им давам макс 5 секунди.

Той дявола с падналите ангели и демони отдавна владее земята. Но и на това края му идва, защото след разпятието и възкресението на Господ Исус Христос вече не я владее на документи.

Това не са учени, а психично-болни.

ТАКИВА АВТОРИТЕТИ-"инсайдъри" СА НА ЗАПЛАТА В СЛУЖБИТЕ ДА ЗАРИБЯВАТ НАИВНИТЕ ГУПИ С ЦЕЛ ОТВЛАЧАНЕ НА ВНИМАНИЕТО ОТ СЪЩЕСТВЕНО ВАЖНИ ПРОБЛЕМИ ОТ СВЕТОВЕН МАСЩАБ....... МНОГО СЪЖЕЛЯВАМ ЧЕ ТРЯБВА ДА ВИ ГО СЪОБЩЯ ЛИЧНО НО ВИЕ СТЕ СТАНАЛИ ЖЕРТВА НА ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАНО ПРОПАГАНДНО МЕРОПРИЯТИЕ.... НИЩО, НИЩО.... СПОКОЙНО ЖИВОТА ПРОДЪЛЖАВА НЕ СЕ ОТЧАЙВАТЕ И НЕ СЕ ОСТАВЯЙТЕ ДА ВИ ПРАВЯТ НА МАЙМУНИ...

Битка между извънземни и земята ще бъде решена за секунда, в полза на извънземните.

Че ако превземат България - ще се разпаднат и ще потънат в забвение....

Теоретически е възможно . Но Земята може да се превземе за дни . Но , ако подобен сценарий почне да се развива , нашите създатели ще се намесят и ще пратят от видимите с много кораби да защитят Земята . Инсайдерът Corey Goode , твърди , че извънземните имат три бази на Луната , за охрана на Земята . Скрити в кратери , за да се пазят от по-суровите условия за живот на Луната

От всички филми за извънземни виждаме че меча и крошето са в основата на всеки бой. Учените да преизчискят бойа с мечове колко време ще отнеме.

На тея "учени" да им дам по една мотика ще са по полезни...

Вас булгаристанските селяндури все към мотиката и калта ви влече.

Вие какво ядете? Нещо отгледано на Марс?

А вие с какво обработвате земята, с голи ръце или с техника?

Супер прости тези сценаристи ... Цивилизация овладяла времето и пространството ще дойде да стреля по мравки с пистолет? ... Ку-ку! ... Нека да позная, на 4 юли ще дойдат, нали? ... Ама трябва да побързат, че Уил Смит се спихна и взе да го духа вятъра и него!

Извънземни има само в главата на учените.

ние имаме Хълк!

КЪВК ХЪЛК ВА..... РАПОН Я ГО ПРАТИ ТОЯ ХЪЛК В КОИЛОВЦИ ДА ВИДИШ КАК ГО ЩЕ ГО СГЪВАТ И РАЗГЪВАТ КАТО ШВЕЙЦАРСКО НОЖЧЕ.....

НАЛИ ВИ РАДЗПРАВЯХ С БРАЧЕДА НА СЕЛО НА ЕДНА ДУЗИНА ЕПИЛИРАНИ ГМО МАЙМУНИ КЪВ КЮТЕК ИМ ФЪРЛИХМЕ Я С ИЖОВАТА БРАЧЕДА С РЕЗАЧКАТА КАЙМА А ОТ КОРАБА МАЙКА ДВЕ БЕСЕДКИ В СЕЛО...

Като изследване статията с нищо не впечатлява, но като се има предвид, че явно е писана от шебеци, си е направо научна сензация.

Изключително смешен, наивинистичен и типичен подход... Просто защото такива сме ние - завоеватели и агресори. Понятно е, че не можем да надскочим себе си - ние точно така бихме постъпили на мястото на извънземните!

проблема в думичката ли е?... ти коя би използвал?

Не коУега, не става въпрос за "думичката", а за шибаното ни съзнание човешко.... Карай, явно е прекалено сложно за твоята глава!

що така реши? няма проблем, обясни ми, за тебе надали ще е чак толкова сложно! просто смятам, че и ти си нямаш идея какво искаш и какъв ти е проблема, просто да имаш приказка за проблем.

Шо обвинявате човека за всичко? Всичко живо се бие на тази планета от риби, мравки, птици и прочие. Това ни е заложено в програмата.

Не бързай така със заключенията. В библията пише, че Бог ни е създал по свой образ и подобие. В други езотерични книги сме създадени от извънземна раса. И в двата случая не можем да надхвърлим това, КОЕТО ни е заложено ( тоест ние сме такива като нашите създатели).

Ако имаше бог, който е създал хората, то тогава кой е създал бога?

Това извънземните никога ,ама никога ,няма да го направят, защото тяхното мислене и действие е противоположно, на избягалите от египетския фараон. На нас ни трябват цивилизации с разум, деца наши, за общуване , съзидание и творения.

"завоевание" и "завладяване" - типичните са САЩ понятия... Явно само това им е в главите, дори на учените им... Странно, защо не се и учудвам ;-)

Mьй хочем Мир, весь Мир.

За оригинален ли се мислиш?! Сериозно? Аре, ходѝ си дадаткай другаде...

А не бе, само показвам колко тъпи, прости и нагли сте това червените мекерета

Няма страшно, Брус Уилис ще ни спаси!

Бъркаш. ББ ке им разпореди да си бегат у техната си галактика и они ке се скинат да се телепортират.

Чък Норис бе

Лъчо Извънземното от БАН одавна е решил този въпрос. Требвало е да го питат. За бутилка водка решава всекакви научни въпроси.

Лъчо Извънземното винаги търси подобни нему олигофрени из другите институти на БАН с които да дрънка простотии. Дружбата им обаче винаги рязко приключва с поредния, след като Лъчо изкрънка некакви пари от него на заем и не му ги върне.

Тези модели следва да са предмет на фантастиката , а не на науката. Науката следва да се занимава с научни неща, като например колко дявола се събират на върха на една игла.

"Но учените, работили над изследването, са искали техният модел на галактическо завоевание да бъде донякъде основан на реалността." на коя реалност? то преди стотина години днешната ни реалност е просто фантастика. Прочетете примерно оригинала на "Война на световете" да разберете как преди 120 г автора си е представял марсианско нашествие (между другото поведението и мотивацията на марсианците в тази книга е много по-логична от поведението на повечето подобни извънземни нашественици, които сте видели по филми последните 10-20 г.)