Huawei и Ericsson подписаха дългосрочно глобално споразумение за кръстосано лицензиране на патенти, което обхваща патенти от съществено значение за широк спектър от стандарти като 3GPP, ITU, IEEE и IETF стандарти за 3G, 4G и 5G клетъчни технологии.

Споразумението обхваща съответните продажби на мрежова инфраструктура и потребителски устройства на компаниите, като предоставя на двете организации глобален достъп до патентованите стандартизирани технологии на другата страна.

"Радваме се да постигнем дългосрочно глобално споразумение за кръстосано лицензиране с Ericsson", заяви Алън Фан, ръководител на отдела за интелектуална собственост на Huawei.

Като основни участници в патентите от съществено значение за стандарта (ПСЗС) за мобилна комуникация, компаниите признават стойността на интелектуалната собственост на другата страна и това споразумение създава по-силна патентна среда. То свидетелства и за ангажимента, зад който и двете страни застават - а именно, че интелектуалната собственост трябва да бъде надлежно зачитана и защитавана.

През последните 20 години Huawei има основен принос за основните ИКТ стандарти, включително тези за клетъчни, Wi-Fi и мултимедийни кодеци. През 2022 г. Huawei оглави класацията на кандидатите на Европейското патентно ведомство по брой подадени заявки за патенти - с цели 4 505 броя.

"Нашият ангажимент за споделяне на водещи технологични иновации ще стимулира здравословното и устойчиво развитие на индустрията и ще предостави на потребителите по-стабилни продукти и услуги", добави Фан.

Huawei е едновременно притежател и изпълнител на ПСЗС и се стреми да предприеме балансиран подход към лицензирането. Чрез подписване на споразумението компанията едновременно дава и получава достъп до ключови технологии.

Фан споделя, че "това споразумение е резултат от интензивни дискусии, които гарантират, че интересите както на притежателите на патенти, така и на изпълнителите, се обслужват справедливо".