Много от нас използват активно смартфоните си, а сега интересно проучване дава детайли и за това какво време ни отнемат тези устройства. Данни от изследване на WhistleOut показват, че американците изкарват средно по близо девет години от живота си в работа с телефон, предава Mobile Bulgaria.

Без изненади най-много използват смартфоните си потребителите от Поколение Y (Millenials) около 3.7 часа дневно. При Поколение Х този показател е около три часа на ден, а при бейби-буумърите е около 2.5 часа.

Проблемът с пристрастяването към мобилните устройства се задълбочава в условията на пандемията от новия коронавирус. Потребителите прекарват все повече време онлайн и пред екрана, което е очаквано, тъй като редица други дейности са ограничени.