Дрон засне огромен изоставен съветски телескоп, построен на 1700 метра надморска височина в планините на Армения.

Масивният радиотелескоп Херуни се намира в близост до градчето Оргов, сгушено в южните планински части на страната. Построен между 1981 и 1985 г., той се превръща в един от най-мощните и способни обсерватории на 80-те години на миналия век.

Зад проекта стои един от водещите астрономи в Съветския съюз - Парис Херуни. Той предлага комбинирането на радио и оптичен телескоп в едно. Благодарение на това резултатите са по-прецизни, а източникът на сигнала - по-лесно откриваем.

Огромният телескоп е заобиколен от изоставени сгради, използвани за обработка на получените от Космоса сигнали. Поради труднодостъпната местност, в която е изградена обсерваторията, то сградите са непокътнати. Архаичната вече техника в тях ги е превърнала в своеобразен музей на една отминала епоха.

Земетресение нанася щети на телескопа през 1987 година, но те са отстранени. Краят на обсерваторията е свързан с разпада на Съветския съюз. Днес радиотелескопът Херуни е собственост на Националният институт по метеорология на Армения. Агенцията търси инвеститор, който да го възстанови.