Космическият телескоп "Джеймс Уеб" струва 10 милиарда долара и може да ни покаже Вселената по начин, по който не сме я виждали никога.

Той заснема древни галактики, раждането и смъртта на звезди и разкрива информация за едни от най-красивите познати на човека обекти - космическите мъглявини.

Вижте мъглявините, заснети от "Джеймс Уеб" >> >> >>

Мъглявините са междузвездни облаци от прах, газ и плазма.

Повечето мъглявини се формират вследствие на гравитационния колапс на газовете в междузвездното пространство в галактиките. Тъй като материалът се свива под собствената си тежест, съществуват условия за създаване на огромни звезди чието ултравиолетово лъчение йонизира заобикалящите ги газове, и създава плазма.

Други мъглявини се формират в резултат на избухването на супернови. Изхвърленият материал се йонизира от енергията на взрива и от тази на образуващото се сгъстено тяло, например неутронна звезда.

Трети тип са планетарните мъглявини. Тя се появяват при финалните етапи от развитието на звезди с малка маса.

Мъглявината Орион, снимана със "Спицър" и "Джеймс Уеб"

JWST image: NASA / ESA / CSA; data reduction and analysis: PDRs4All ERS Team; graphical processing: O. Berné; Spitzer image: NASA / JPL-Caltech / T. Megeath (Univ. of Toledo, Ohio)

Спрямо своята светлина, мъглявините се делят на два типа - светли и тъмни.

Светлите мъглявини се виждат благодарение на собствената или отразената в тях светлина от близки звезди. Естеството на светлите мъглявини, източниците им на енергия, която бива излъчена, зависят от произхода на мъглявината и могат да бъдат различни. Понякога в дадена мъглявина има няколко причини, поради която се излъчва енергия.

Мъглявината Южен пръстен виядана от "Хъбъл" (ляво) и "Джеймс Уеб" (дясно)

Снимка: Space Telescope Science Institut/NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO / STScI

Тъмните мъглявини не светят, но могат да бъдат видени, понеже поглъщат светлината от обекти, намиращи се зад тях. Тъмните мъглявини представляват плътен облак от газ и прах, непрозрачен за светлината. Обикновено тези мъглявини се виждат на фона на светли мъглявини. Някои тъмни мъглявини могат да бъдат наблюдавани на фона на Млечния път.