Космическият телескоп "Джеймс Уеб" на НАСА е уловил тучен, много детайлен пейзаж на емблематичните Стълбове на Сътворението. Плътни облаци от газ и прах са инкубатори за нови звезди.

Тъй наречените колони са съставени от хладен междузвезден газ и прах, които изглеждат - понякога - полупрозрачни в близка до инфрачервена светлина. Образуванието бе заснето за пръв път от космическия телескоп "Хъбъл" на НАСА през 1995 г.

Отляво е оригиналната снимка на "Хъбъл", а отдясно - тази на "Джеймс Уеб"

Снимка: NASA

Новата снимка от "Джеймс Уеб" ще помогне на изследователите да преработят своите модели на формиране на звезди, като идентифицират много по-прецизно преброяване на новообразуваните звезди, заедно с количествата газ и прах в района.

С течение на времето те ще започнат да изграждат по-ясно разбиране за това как звездите се образуват и избухват от тези прашни облаци в продължение на милиони години.

На новата снимка ново образуващите се звезди се виждат, като яркочервени точки.