Млечният път вероятно има четири до пет пъти по-малка маса в сравнение със смятаното досега, съобщи АФП, позовавайки се на научно изследване.

Астрономът Франсоа Аме, съавтор на изследването, публикувано в "Astronomy and Astrophysics" обясни, че резултатите са плод на работата на сателита "Гея" (Gaia). "Гея" картографира позициите и движението на 1,8 млрд. звезди в Млечния път в последния си каталог от 2022 г. Това е малка част от общото количество звезди в спиралната галактика, която представлява диск с диаметър от около 100 000 светлинни години, съдържащ четири широки ръкава, един от които подслонява нашата Слънчева система. Ръкавите обграждат ярко светещия галактически център.

Изследването на каталога на "Гея" позволява да се изчисли кривата на въртене на Млечния път с голяма точност, както и скоростта, с която небесните тела обикалят около центъра на галактиката.

Наблюденията на спиралната галактика досега са стигали до заключението, че кривата е равна, т.е. на определена дистанция от центъра скоростта на въртене е постоянна. Сега за първи път става ясно, че кривата е наклонена, което е индикация, че няма голямо количество материя между 50 и 80 000 светлинни години от центъра, каза Франсоа Аме. Като следствие от това е преоценката на масата на Млечния път до стойности, смятани за изключително ниски - от порядъка на 200 млрд. пъти масата на Слънцето. Това е пет пъти по-малко от предишните оценки.

Изследването на международния екип, начело на който са астрономи от обсерваторията в Париж и Националния център за научни изследвания във Франция, поставя отново въпроса за връзката между тъмната и "светлата" материя, каза Аме. Тъмната материя е недостъпна за наблюдение. Според предположенията тя осигурява масата, необходима за структурирането на галактиките. Нейната маса е близо шест пъти по-голяма от тази на "светлата" материя, съставена от звезди и облаци газ.

Изчисленията на изследването показват, че в Млечния път масата на тъмната материя е само три пъти по-голяма.

Франсоаз Комб от обсерваторията в Париж смята, че тези заключения все пак са твърде смели и не са напълно основателни. Според нея изследването се концентрира върху един участък от галактиката. Като цяло астрономите изчисляват масата на галактиките, взимайки предвид много по-големи разстояния. При наблюдаваните газове, кълбовидни звездни купове, галактики джуджета и Магелановите облаци има големи количества тъмна материя и съответствие между маса и разстояние, отбелязва Франсоаз Комб, която е специалист по еволюция на галактиките. Въпреки това тя приветства настоящото изследване, което увеличава познанието, което имаме за звездите и тяхното въртене на разстояние около 80 000 светлинни години от центъра на галактиката.

Екипът на Франсоа Аме защитава работата си, аргументирайки се с характера на нашата галактика. Много спирални галактики са претърпели жестоки сблъсъци преди шест млрд. години. Млечният път обаче е еволюирал много по-плавно в продължение на 9 млрд. години.

Друга възможност за оценка на разликата между Млечния път и други спирални галактики е начинът за наблюдение. Методът за наблюдение на Млечния път е основан на звездите, докато методът за наблюдение на другите галактики е основан на облаците газ.

Според Франсоаз Комб Млечният път не е изключение от общото правило.