Група астрономи от Университета на Пенсилвания са провели ново проучване, което поставя под въпрос съществуването на предполагаемата Девета планета - хипотетично небесно тяло в нашата Слънчева система, което според мнозина обикаля в орбита отвъд тази на Нептун.

Въпросната планета все още не е открита, но през последните години редица учени допускат нейното съществуване. Причината е, че то би обяснило странното движение на много от малките обекти отвъд орбитата на Нептун. Според мнозина то се дължи именно на влиянието на по-масивно тяло.

Всъщност някои от вече известните планети в нашата звездна система са открити именно по този начин. Първоначално учените са предполагали за тяхното съществуване, поради влиянието им върху други вече известни небесни тела. Мнозина дори допускаха, че Деветата планета има маса, равна на пет земни маси.

Според новото изследване на американските учени обаче, няма никакво доказателство за съществено влияние, породено от масивен обект отвън Нептун. Тяхното проучване е използвало данни от проекта Dark Energy Survey, проведен в обсерватория в Чили. То вече е публикувано в arXiv.