Въглеродни микрокристали с "уникални морфологични особености" са открити в праха, оставен от Челябинския метеорит. Той експлодира над Южна Русия през февруари 2013 г.

Обекта с диаметър от 18 метра се разпадна високо в атмосферата, създавайки прахова струя, която обиколи цялата планета за четири дни.

Учените успяха да се сдобият с някои от частиците, оставени от суперболида. Скорошен анализ разкрива, че малки зърна от пулверизирана космическа скала съдържат въглеродни кристали с "екзотични" структури, които никога не са били виждани преди.

Описвайки откритието си в The European Physical Journal Plus, авторите на изследването заявяват, че "уникални въглеродни кристали с размер от няколко микрометра, досега са били неизвестни на науката".

"Тези обекти показаха прекрасна фасетна форма с квазисферична симетрия", пишат авторите, докато обясняват, че някои от кристалите притежават структура на "шестоъгълна пръчка". Използвайки раманова спектроскопия и рентгенова дифракция, те след това установиха, че кристалите всъщност са образувани от слоеве графит, заобикалящи централен "въглероден нанокластер".

За да проучи как може да са се образували такива структури, екипът проведе серия от симулации на молекулярната динамика. Те откриха, че кристалите наистина могат да възникнат около централни нано струпвания, състоящи се или от подобна на клетка топка от 60 въглеродни атома, наречена бакминстерфулерен, или от молекула, наречена полихексациклооктадекан.

Въпреки че е почти сигурно, че високата температура и налягане са помогнали за създаването на тези странни космически скални кристали, точните механизми, довели до тяхното образуване, остават неясни.

По-нататъшната работа може да помогне да се осветлят тези пропуски в нашите знания - въпреки че засега авторите заключават, че "уникалните структури, открити в метеоритния прах, които не са били наблюдавани преди, демонстрират неограничения потенциал на природата да синтезира нови материали".