Сидни Бренър - един от гигантите в науката през 20-и век, почина на 92-годишна възраст, съобщи Би Би Си.

За новаторските си открития в молекулярната и развойна биология Сидни Бренър печели много награди, сред които "Ласкер", "Киото", медал "Клебс". Той получава и Нобелова награда за медицина или физиология през 2002 г.

Снимка: YouTube screenshot

Нобеловата награда е присъдена на Сидни Бренър за работата с миниатюрния кръгъл червей Caenorhabditis elegans, който сега се използва широко от изследователите като модел за изследване на фундаментални механизми във всички живи организми.

Сидни Бренър има голям принос и за изучаването на ДНК. Той редовно работи с други величия в тази област, като Франсис Крик, Франсоа Жакоб, Лайнъс Полинг и Джеймс Уотсън. Бренър помага да бъде установена ролята на РНК като преносител на "кода на живота" от ДНК секвенциите до рибозомните протеинови фабрики в клетките. Той осъзнава и значимостта на кодоните - групи от три нуклеотида в ДНК секвенцията, обозначаваща правилната поредица аминокиселини, които рибозомите трябва да използват за изграждане на протеините.

Макар и да е роден в бедно имигрантско семейство и сам да се е научил да чете от вестниците, използвани за покривка на масата, Сидни Бренър печели стипендия за медицински университет едва 15-годишен. По-късно той получава докторска степен от Оксфордския университет и започва работа в Кембридж и авангардната лаборатория по молекулярна биология там. Той е нейният втори директор от 1979 г. до 1986 г. След това влага много усилия в изграждането на научна общност в Сингапур.

Именно сингапурската Агенция за наука, технология и изследвания съобщи за смъртта му.