Възможно е Вселената да е била създадена в лаборатория от "изключително напреднала технологична цивилизация". Това допуска Ави Льоб, автор на бестселъри и бивш председател на Катедрата по астрономия в "Харвард".

Хипотезата му е изложена в статия за списание Scientific American. Според него, ако тя е вярна, историята за произхода на Вселената ще обедини религиозната идея за висш създател със светската идея за квантовата гравитация.

"Тъй като нашата вселена има плоска геометрия с нулева нетна енергия, една напреднала цивилизация би могла да разработи технология, която да създаде нова вселена от нищото чрез квантово тунелиране", пише Льоб.

Сред най-интересните идеи в статията е и системата за класификация на цивилизацията. Физикът смята, че като технологична цивилизация на ниско ниво, хората са клас C - или цивилизация, зависима от своята звезда-домакин. Ако и нашето развитие напредне до точката, в която можем да станем независими от Слънцето, бихме преминали в клас В. Ако можем да създадем свои собствени вселени в лаборатория (както нашите теоретични създатели), бихме били клас А.

Твърденията на Ави Льон определено звучат доста авангардно и е доста вероятно той да не е прав. Статията му обаче е любопитна и дава ново поле за размишления за нашия произход.