Учени от университета Маршъл демонстрираха как специфичен ензим, наречен натриево-калиева аденозинтрифосфатаза, може да повлияе на процесите на стареене, съобщава сайтът Лента.

По мнението на изследователите това вещество, участващо в цикъла на генерирането на активните форми на кислорода, може да послужи като основа за изготвянето на "хапче на вечната младост".

По време на експериментите лабораторни мишки били подложени на "западен хранителен режим", който се характеризира с високи съдържания на мазнини и въглехидрати. Това позволило да се изявят в максимална степен признаците на стареенето при гризачите. В рамките на експериментите в клетките на организмите на опитните животни се синтезирали големи количества кислородни радикали.

При инжектиране на мишките с ензима натриево-калиева аденозинтрифосфатаза се забелязало значително снижаване на процесите на стареене. Същите резултати били получени и при опити с култури с човешки фибропласти - клетки от съединителната тъкан.

По мнението на учените, ако специфичният фермент се окаже безопасен за човешкото здраве, това вещество може да бъде използвано като основа за терапии срещу стареенето.