Учените имат добри новини за вашия мозък, ако четете много художествена литература | IT.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018
Учените имат добри новини за вашия мозък, ако четете много художествена литература
Снимка: iStock by Getty Images

Учените имат добри новини за вашия мозък, ако четете много художествена литература

Ползите за когнитивните умения са съществни

| Редактор: Стоян Гогов 3 9550

Лена Вимер е постдокторант в германския университет Максимилиан. Заедно със свои колеги те започват да изследват как четенето на художествена литература влияе върху мозъка и върху мисленето, пишат PsyPost и Futurism.

"През последните десетилетия учени от няколко дисциплини твърдяха, че четенето на художествена литература има големи ползи, но също и потенциални недостатъци", каза тя пред уебсайта. "Исках да получа обективен, количествен преглед на съответните емпирични доказателства, за да реша дали някое от тези предположения е подкрепено от емпирични изследвания."

За да разберат как четенето на художествена литература влияе на мозъка, Уимър и нейните съ-изследователи провеждат два мета-анализа.

Първият, както обясняват немските психолози в Journal of Experimental Psychology: General, разглежда резултатите от проучване, което измерва когнитивната функция на хора, които четат различни видове художествена литература.

Другият ползва данни от дългосрочно проучване, което свързва читателите на художествена литература през целия живот с когнитивните резултати, вариращи от абстрактно мислене и умения за разсъждение до способността за съпричастност към другите.

В първия мета-анализ, който включва данни от 70 проучвания и повече от 11 000 участници, изследователите установяват, че четенето на художествена литература има малък, но "статистически значим" положителен ефект върху познавателните способности на субектите.

По-конкретно, хората, които четат повече художествена литература, изглежда по-добре съчувстват на другите и разбират начина, по който те мислят, обяснява PsyPost.

Този анализ също така установи, че четенето на художествена литература е по-въздействащо в сравнение с гледането на игрални филми.

Вторият мета-анализ, който включва 114 проучвания и над 30 000 участници, открива още по-съществена положителна връзка между четенето на художествена литература и когнитивните способности, особено когато става дума за вербални умения, разсъждения, абстрактно мислене и решаване на проблеми.

Както при първия анализ, изследователите откриха обща тенденция към по-добри емоционални когнитивни способности като емпатия, въпреки че тази корелация не беше толкова ясно изразена.

Като цяло, каза Уимър, и двата мета-анализа демонстрират подобни тенденции: "Че хората, които четат много художествена литература, имат по-добри когнитивни умения от хората, които четат малко или никаква художествена литература."

"Има отчетливо по-силна връзка между четенето на художествена литература и когнитивните умения, отколкото между четенето на документална литература и тези умения", казва Уимър.

Учените имат добри новини за вашия мозък, ако четете много художествена литература

Учените имат добри новини за вашия мозък, ако четете много художествена литература

Ползите за когнитивните умения са съществни

| Редактор : Стоян Гогов 3 9550 Снимка: iStock by Getty Images

Лена Вимер е постдокторант в германския университет Максимилиан. Заедно със свои колеги те започват да изследват как четенето на художествена литература влияе върху мозъка и върху мисленето, пишат PsyPost и Futurism.

"През последните десетилетия учени от няколко дисциплини твърдяха, че четенето на художествена литература има големи ползи, но също и потенциални недостатъци", каза тя пред уебсайта. "Исках да получа обективен, количествен преглед на съответните емпирични доказателства, за да реша дали някое от тези предположения е подкрепено от емпирични изследвания."

За да разберат как четенето на художествена литература влияе на мозъка, Уимър и нейните съ-изследователи провеждат два мета-анализа.

Първият, както обясняват немските психолози в Journal of Experimental Psychology: General, разглежда резултатите от проучване, което измерва когнитивната функция на хора, които четат различни видове художествена литература.

Другият ползва данни от дългосрочно проучване, което свързва читателите на художествена литература през целия живот с когнитивните резултати, вариращи от абстрактно мислене и умения за разсъждение до способността за съпричастност към другите.

В първия мета-анализ, който включва данни от 70 проучвания и повече от 11 000 участници, изследователите установяват, че четенето на художествена литература има малък, но "статистически значим" положителен ефект върху познавателните способности на субектите.

По-конкретно, хората, които четат повече художествена литература, изглежда по-добре съчувстват на другите и разбират начина, по който те мислят, обяснява PsyPost.

Този анализ също така установи, че четенето на художествена литература е по-въздействащо в сравнение с гледането на игрални филми.

Вторият мета-анализ, който включва 114 проучвания и над 30 000 участници, открива още по-съществена положителна връзка между четенето на художествена литература и когнитивните способности, особено когато става дума за вербални умения, разсъждения, абстрактно мислене и решаване на проблеми.

Както при първия анализ, изследователите откриха обща тенденция към по-добри емоционални когнитивни способности като емпатия, въпреки че тази корелация не беше толкова ясно изразена.

Като цяло, каза Уимър, и двата мета-анализа демонстрират подобни тенденции: "Че хората, които четат много художествена литература, имат по-добри когнитивни умения от хората, които четат малко или никаква художествена литература."

"Има отчетливо по-силна връзка между четенето на художествена литература и когнитивните умения, отколкото между четенето на документална литература и тези умения", казва Уимър.