Съществуването на тази скаларна елементарна частица бе доказано през 2013 г., след като бе засечена една година по-рано от Големия адронен колайдер. Наличието на частицата бе предсказано от Питър Хигс в рамките на т.нар. Стандартен модел (основен модел във физиката на елементарните частици). Хигс бозонът отговаря за масата на елементарните частици, съобщава сайтът Сайънс алърт.

В резултат на това въздействие ще се получи огромен взрив, който ще направи невъзможно съществуването на химичните елементи.

С помощта на Хигс бозона се обяснява механизмът на спонтанното нарушение на електрослабата симетрия.

Учените оцениха стабилността на вакуума, обезпечавана от елементарната частица, в рамките на квантовата теория на полето. За целта те изчислили интензивността на тунелния ефект, когато елементарните частици заради квантовите ефекти, могат да преодоляват потенциални прегради. И то дори когато притежават недостатъчна енергия.

В резултат на подобен процес може да се наруши стабилността на частиците.

Оказало се, че опасността от дестабилизация на Хигс бозона е достатъчно ниска в близка перспектива. Тя може да се случи едва след Епохата на разпада, когато във Вселената престанат да съществуват звезди - 10 на 15 степен - 10 на 39 степен години. В същото време силното изкривяване на време-пространство от черните дупки може да ускори катастрофата. Това се дължи на факта, че поведението на елементарните части в цитираните условия се променя по непредсказуем начин. Така че най-вероятната кончина на Вселената се очаква след 10 на 139-а степен години.