Появиха се съмнения сред някои учени, че Вселената ни е пълна с невидими "призрачни звезди". Тази догадка е включена в любопитна нова статия в списание Science Focus.

От материала става ясно, че няколко скорошни прочувания формират една доста провокативна идея. Според нея, частици, които са направени или са свързани от т. нар. тъмна материя, може да се събират, за да образуват така наречените невидими "призрачни звезди".

Изследователите предполагат, че такива небесни тела досега не са откривани, защото могат да бъдат объркани с черни дупки. Намирането им може да помогне на учените да отбележат напредък в изучаването на невидимата част от Вселената. Всичко това може да бъде факт обаче, ако приемем, че "призрачните звезди" и дори самата тъмна материя наистина съществуват. Досега тяхното наличие не е научно доказано.

Има и още едно интересно откритие в тази насока. Експериментите, предназначени да открият клас частици, наречени "Слабо взаимодействащи масивни частици" (WIMPS), които са водещ кандидат за названието "тъмна материя", всъщност са открили доказателства за съществуването на друг кандидат, наречен "тъмен бозон". Този вид частици може или да съставя тъмната материя, или да диктува как тя взаимодейства с видимата материя, коментират учени.

Последващите проучвания предполагат, че тези "тъмни бозони" могат постепенно да се скупчват едни в други, точно както другите форми на материята и в крайна сметка дори да образуват звезди. Но тъй като "призрачните звезди" нямат ядра, подобни на известните ни звезди, те не излъчват никаква светлина или топлина. Ето защо остават неоткриваеми за изследователите.