Както всяко нещо в технологиите, най-важният показател на хостинг услугите е те да са с висока скорост. Други важни качества са свързаността, количеството на съхранените данни, скалируемостта и не на последно място поддръжката.

Както сам може да се досети масовият клиент на хостинг компаниите, съвкупността от всички тези показатели формира цялостната услуга. За да са на възможно най-високо ниво, те трябва да се извършват от хора, които си разбират от работата.

Това далеч не означава, че цената, която вие заплащате, формира заплатата на служителите, извършващи тези дейности по поддръжка, които се явяват животоспасяващи за сайта ви. Именно заради това, не е важно колко ще платите вие.

Тук е и моментът, в който трябва да се спомене, че можете да влияете над сумата, която заплащате за хостинг услугата, която използвате. Ако закупите хостинг с промоционален код за отстъпка от PromoCode.bg, вие ще се радвате на същото качество, но на значително по-ниска цена.

Как може да се надгради скоростта на хостинг услугата

На първо място, не е никак зле да уточним какво се крие зад показателя "скорост". Скоростта влияе най-вече над това колко бързо ще се появи пълния капацитет на страницата пред очите на онзи, който иска да я разглежда.

А замисляли ли сте се какво влияе най-силно над самата скорост? Как да я надградим с минимално повишение в цената?

За този вид въпроси вече има и отговори, които техниката е намерила. Всичко се базира на разстояние и мощност на машините, на които е сървърът, на които е разположен хостинга.

Ако сървърите са машини със SSD вид на паметта, а самите машини от своя страна се намират физически по-близо до ползващите ги, то скоростта би била невъобразимо голяма. Т.е. ако вашият сайт ви се струва тромав, то това може да е повлияно именно от тези фактори.

Ако използвам хостинг услуги с промоционален код има ли промяна

Тъй като световният ред повелява това, че по-скъпото непременно е по-качествено, съвсем нормално е да смятате, че ниската цена предполага ниско качество на хостинг услугата. Това не важи в пълен размер, когато говорим за цени, намалени посредством промоционален код за отстъпка от PromoCode.bg.

Хостинг услугите подлежат на намаляване, така че за вас просто остава частта с това да се насладите на по-ниската крайна цена, която ще трябва да се заплати. В ролята си на потребител на хостинг компания вие ще търсите не само качество, но и цена.

Промоционалният код би направил комбинацията от двете една неочаквано добра комбинация.


Рекламна публикация.