Днес проектите в търговията се развиват динамично, особено ако говорим за онлайн търговия. Понякога един проект се развива толкова бързо, че е нужно веднага да отворим онлайн магазин, който не толкова да ни носи печалба, но да докаже, че проектът има бъдеще.

Разбира се, всеки нов проект в областта на е-търговията идва със своята специфика. Понякога продуктите са по-скъпи, но са по-малко на брой или пък са ангажирани няколко доставчика, или пък в онлайн магазина клиентите са търговци на дребно, а не крайни потребители. Всяка от тези специфики изисква по-различен подход при маркетинга, продажбата, дизайна и дори техническите изисквания. Може да имаме нужда от различни функционалности в магазина.

Множество проекти се управляват с един профил

В така динамичната среда MerchantPro.bg е помощник, който осигурява и гарантира както функционалните, така и маркетинговите и технически изисквания на всеки проект в електронната търговия. Става въпрос за е-комерс платформа, в която можете да осъществявате множество проекти, включително тестови такива (примерно за пазарен тест или технически тест - как би изглеждала функционалност или смяна на дизайн).

Понякога е трудно и времеемко да се създаде нов проект - нова инсталация на уеб приложение, настройки по функционалности и дизайн, инсталиране на допълнителни приложения и add-on-и, създаване на нови администраторски профили...

В уеб-базираната платформа всичко това става с по един-два клика. Буквално за миг можете да сте развили нов търговски проект, да сте прикачили продукти и да сте задали администратори, които да помагат в управлението на магазина, продажбите, дизайна и функционалностите. И така всеки ваш проект да е под един профил. Можете да имате различни бизнеси, различни онлайн магазини, управлявани удобно от един профил.

Това е решение, което пести време, усилия и ресурси на бизнеса.

Възможността да се контролират множество проекти под един профил в една обща платформа е огромно облекчение, когато проектите тепърва "прохождат". Онлайн търговията изглежда лесно, но в действителност отговорността е голяма, времето никога не стига и работата не свършва. Идеите и притесненията относно бизнес начинанието вземат превес над всичко останало за неопределен период от време. Обикновено след първите 2 до 5 години бизнесът, точно както едно малко дете, узрява и се превръща в по-самостоятелен организъм, благодарение на усилията, положени в началото.

Надеждната платформа за електронна търговия оказва огромна помощ при управлението на един, два или повече проекта, особено по време на първите трудни години. За кратко време могат да се изпълнят много повече задачи, поради улеснения процес на управление. Целият облик на магазина може да се измени за няколко минути като по този начин не се пилее излишна енергия, а се влага изцяло в развитието на бизнеса.

Платформата разполага с функционалности за нуждите на всеки онлайн търговец.

Продавайте спортно оборудване, цифрови продукти, бързооборотни стоки. Реализирайте иновативни проекти с помощта на едно пълномащабно решение. MerchantPro.bg разполага с разнообразни външни приложения и интеграции, които се настройват според спецификата на бизнеса и нуждите на клиентите.

Създайте атрактивен продуктов каталог с помощта на приложенията за любими продукти, цифрово съдържание, персонализирана поръчка. Спечелете повече трафик и увеличете продажбите като активирате приложенията за маркетинг. Възползвайте се от интегрираните в магазина MailChimp, Facebook Pixel и Google инструменти. Улеснете споделянето в популярните социални мрежи. Подобрете клиентското обслужване чрез чат на живо.

Платформата ви дава свободата да управлявате множество проекти по различен начин без да отнема от времето ви.