Самообучаващи се невронни мрежи, цифровизация, "умни" алгоритми, и симулирана комуникация - това са само някои от термините, които предизвикаха силен интерес по време на онлайн лекцията "Цифрова политическа комуникация в условията на глобалните технологични трансформации". Академичната среща бе проведена по инициатива на Катедра "Политически науки и национална сигурност" към ПУ "Паисий Хилендарски", ръководена от доц. д-р Алексей Петров.

За да представи актуалните тенденции и въпроси възникаващи около темата за изкуствения интелект, бе поканен известният специалист Сергей В. Володенков - доктор по политически науки и професор в катедра "Държавна политика", Факултет по Политология към Московски Държавен Университет "М. В. Ломоносов". Участници в събитието бяха студенти, преподаватели, докторанти, и ученици от средни училища. Не на последно място, в дискусията се включиха и Дан Шомон, партньор на българския Съюз за Стопанска Инициатива и водещ политически консултант в САЩ, наричан "човекът, който направи Обама президент", както и Луиджи Ребуфи, генерален секретар на Европейската Организация по Киберсигурност (ECSO).

Събитието ще остане запомнено с единодушието по отношение на дигиталните социални платформи, до което достигнаха две общопризнати фигури от политическите и академични среди като проф. Володенков и Дан Шомон. Науката доказа, че няма граници и работи като обединява мненията на колоси в сферата на политологията идващи от напълно различни светове.

Основните тези, които бяха засегнати от проф. Володенков бяха за необходимостта от цифровизация на съвременните обществено-политически процеси, и същевременно, навлизането на изкуствения интелект и алгоритми наподобяващи невронни мрежи, за таргетиране на целеви аудитории - методи, които се използват при глобални играчи като Google, Facebook, YouTube, Instagram за постигане на корпоративните им цели.

На въпрос зададен от преподавател по кибер застраховане в Катедра "Политически науки и национална сигурност" на ПУ, за ролята на кибер атаките в симулирането на събития от политическо значение или т.нар. хибридна война, проф. Володенко отговори, че макар и всичко да зависи от политическото намерение, дигиталните технологии лесно биха могли да се превърнат в оръжия.

Беше разискван и проблемът до каква степен изграждането на социално политически идеи, ценности и символи, както и тяхното разпространение, ще са процеси, които принадлежат на човека, а не на алгоритми на невронни мрежи.

Руският учен подробно разясни на онлайн аудиторията и как все по-широко навлизащите в обществото комуникационни технологии пряко ще се отразят на функционирането на държавите, политическите системи и режими в сегашния им вид.

Проф. Володенков е основател и ръководител на комуникационната агенция G3, която работи с редица държавни агенции, правителствени организации и корпорации, обществени и търговски структури. Автор на над 120 научни публикации, професорът е водещият експерт на руското общество на политолозите. Един от забележителните му научни трудове е монографията "Интернет комуникациите в глобалното пространство на съвременното политическо управление към цифрово общество". Основните изследователски области, в които работи, са цифрови комуникации, информационна сигурност, масово съзнание, управление на общественото мнение, дигитален тоталитаризъм, и хибридни войни.

Лекцията на руския учен беше част от серия срещи с научен и образователен характер организирани от доц. д-р Алексей Петров по случай 60 годишния юбилей на Пловдивския университет. Водещи лектори на предишни онлайн събития бяха авторитети в сферата на дипломацията и политиката от световно ниво като Исабел Владойо, основател на Американския Институт за Дипломация и Права на Човека, проф. Уолтър А. Роузънбаум, преподавател в Университета в Гейнсвил, Флорида, и Антонио Муниоз, член на Сената в Чикаго, Илинойз, както и споменатите по-горе Луиджи Ребуфи и Дан Шoмон.


Материалът е предоставен от Лев Инс.