Астрономи от Пенсилванския университет откриха в Слънчевата система над 100 нови малки планети в рамките на проекта Dark Energy Survey за картографиране на крупни структури във Вселената и изследване на тъмната енергия, съобщи Сайънс алърт.

В разстояние на 5 години, от август 2013 г. до януари 2019 г., специалистите събирали данни за източници на инфрачервено лъчение в небето от южното полукълбо на нашата планета, включително за свръхнови и за галактични купове. Високата прецизност и голямото полезрение се оказали от полза за регистриране на транснептунови обекти - небесни тела в Слънчевата система, които кръжат отвъд орбитата на Нептун.

Били анализирани 7 милиарда точки, които се открояват на шумовия фон в данните, за да бъдат проверени като кандидати за транснептунови обекти. Учените изключили онези обекти, които не се придвижват, т.е. е невъзможно да са малки планети.

В предварителния списък имало 400 кандидати. След повторния анализ били идентифицирани 316 малки планети, 139 от които дотогава били неизвестни. Почти всички тези планети се намират на разстояние 30-90 астрономически единици, а 7 от тях - на разстояние 150 астрономически единици (1 астрономическа единица се равнява на средното разстояние между Слънцето и Земята).