Лесно е да се намерят кратерите на големите метеорити, които падат на Земята. По-малките обаче често остават неоткриваеми за учените. Това може да се промени с помощта на нова технология.

Изследователи са разработили система, при която дронове, използващи машинно обучение, откриват метеорити, които са малки или са паднали на трудно достъпна локация. Технологията използва комбинация от т. нар. конволюционни невронни мрежи за разпознаване на метеорити. Благодарение на снимките, чрез които е обучен, изкуственият интелект може да прави разлика между космическите скали и обикновените камъни, дори при разнообразни форми и условия на терена.

Резултатите обаче не са напълно безупречни. Според учените, може да мине известно време, преди автономните летателни апарати да бъдат достатъчно надеждни, за да осигуряват точни резултати сами и без намесата на специалистите.

Ако технологията се окаже успешна, това би помогнало на учените да откриват метеорити, които са или твърде малки, или твърде отдалечени. Това от своя страна би позволило да изследваме по-добре небесните скали, техния състав и процесите, свързани с тях.