Регулациите на ЕС, касаещи производителите на техника са тема, която присъства постоянно в новините. Вече писахме, че Съюзът обмисля да задължи производителите да позволят на потребителите по-лесно да сменят батериите на своите устройства. Идеята е предимно свързана с екология и ще позволи на потребителите по-дълго да използват своите устройства.

Директивите обаче стигат до идеята производителите да направят до 80% от своята продукция годна за рециклиране, като Европейската комисия предложи няколко препоръки, които да улеснят целия процес. Идеята е да се създаде по-устойчива икономика с нулеви емисии, а това може да стане с удължаване на използването на устройства и удължаването на живота им.

От друга страна според предвидените промени в законодателството компаниите производители трябва да направят така, че потребителите по-лесно да ремонтират своите устройства, а не да ги хвърлят при първа повреда.

Към ден днешен ситуацията е достигнала своя пик и при счупване на един кран на смартфон да речем, обикновено е по-изгодно за потребителя да закупи нов, отколкото да го подмени. Същото се отнася и за много други устройства, чиито част са трудни или невъзможни за смяна.