По време на Студената война американски учени развиват идеята за базирано в космоса хиперзвуково оръжие. То е  наречено "Прътите на Бога" и е изцяло кинетично. От орбита се пускат тежки волфрамови тръби. Гравитацията ги ускорява до огромна скорост, а ударът им в земята произвежда взрив, сравним с малка атомна бомба. САЩ не разполагат с такова оръжие в орбита, но ново китайско проучване твърди, че от оръжието няма особен смисъл.

Изследователи от Северния китайски университет в Тайюан, са провели експеримент,  за да видят какво ще се случи, ако такова оръжие удари военен бетонен бункер.

Екипът, ръководен от професор Фу Джианпин ускорява волфрамовите пръти до екстремни скорости от около 11 000 км/ч.

Волфрамът е много плътен и твърд и има най-високата точка на топене от всички метали. Тези свойства го правят отличен материал за използване в оръжия с кинетична енергия, които убиват със скорост и маса.

Когато снаряд от волфрамов прът удари военна бетонна цел с изключително висока скорост, той генерира ударна вълна с високо налягане, която компресира и нагрява целевия материал до много високи температури и налягания. Това кара целта да премине от твърдо към плазмено състояние, където електроните се отделят от атомите и материалът се йонизира, твърди екипа на Фу.

Плазменото състояние на целевия материал е силно проводимо за електрически токове, генерирани от ударната вълна с високо налягане. След това тези електрически токове могат да създадат магнитно поле, което взаимодейства с плазмата, генерирайки сила, която ускорява плазмата до още по-високи скорости.

Тази ускорена плазма образува плазмена струя, която разяжда целевия материал и допринася за процеса на проникване. Въпреки това, плазмената струя също взаимодейства с волфрамовия прът, което го кара да ерозира поради условията на висока температура и високо налягане, според експеримента.

Оставащата маса на волфрамовия прът се намалява значително по време на процеса.

"Много е необходимо да се изследва проникването на волфрамови пръти в бетона при хиперзвукови скорости", пишат Фу и колегите му в статията.

Данните, събрани от китайските учени от мястото, предполагат че ефектът на кратериране при удар с хиперскорост е подобен на този при плитко заровена подземна експлозия и че с увеличаването на скоростта ефектът става по-скоро като този на експлозия с повърхностен контакт.

Това означава, че Прътите на Бога" имат ограничени способности за проникване в земята. Това по същество прави концепцията за това космическо оръжие доста неефективна.